Collecte wijk Loppersum 31dec t/m 31 jan

Collectedoelen 31 december 2015 t/m 31 januari 2016

31 december:
1ste collecte: Wilde Ganzen
2de collecte: kerk

3 januari:
1ste collecte:Diaconaal project. St. Leergeld
2de collecte: Kerk
Deurcollecte:Jeugd

10 januari:
1ste collecte: Kerk
2de collecte : Onderhoud gebouwen
Deurcollecte: Jeugd

17 januari:
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Deurcollecte: Solidariteitsfonds

24 januari:
1ste collecte: Kerk
2de collecte:Oecumene PKN
Deurcollecte:Jeugd

31 januari:
1ste collecte: Diaconie Ziekenhuispastoraat PKN
2de collecte:Catechese en Edukatie
Deurcollecte:Jeugd

Wie is Wilde Ganzen?

Wilde Ganzen bestrijdt armoede. Onze manier is uniek. We steunen bevlogen Nederlanders die in verre landen kleine projecten opzetten, samen met mensen ter plaatse. Wij helpen met kennis, ons netwerk en geld. Samen geven we particuliere projecten professionele daadkracht. Duurzaam en zichtbaar. Wilde Ganzen brengt uw bijdrage waar die nodig is: bij mensen die willen ontsnappen aan armoede.

 

Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum is operationeel sinds 2008 en steunt schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen deze vaardigheden niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij later duur ‘leergeld’ betalen. Daarom wil Stichting Leergeld als laatste vangnet kinderen helpen om mee te doen.

Nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum ondersteunt door bemiddeling en/of door het verstrekken van financiële hulp. De intermediairs kijken eerst samen met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van bestaande/voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het participatiefonds of de regeling schoolgaande kinderen van ISD-Noordoost. Als het gezin hier nog geen gebruik van maakt, maar hiervoor wel in aanmerking komt, verwijzen wij het gezin door naar de juiste organisatie. Ook komt het voor dat wij doorverwijzen naar organisaties als de DUO-Groep, Voedselbank, Humanitas, Provinciaal Studiefonds Groningen. Wij zijn ook als intermediair werkzaam voor Stichting Jeugdsportfonds.

Solidariteitsfonds:
Dit fonds is bestemd om (tijdelijk) financiële ondersteuning te bieden aan gemeenteleden die dat nodig hebben.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland