Collecte wijk Loppersum 5 mrt t/m 28 mei

Zondag  5 maart 2017 – Steun kinderen en jongeren in De Glind
Over zes weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.

 Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van liefhebben. Wat betekent geven en ontvangen van liefde voor u?

 In Jeugddorp De Glind is het geven van liefde dé basis. Hier maakt de Rudolphstichting het mogelijk dat kinderen en jongeren liefdevol worden opgevangen omdat thuis wonen niet meer mogelijk is. Samen met hun dappere en sterke gezinshuisouders wonen zij in een eigen woning in het jeugddorp. In het dorp zijn ook sport- en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo hebben de kinderen en jongeren een liefdevol thuis in een veilige en inspirerende leef- en leeromgeving. Kerk in Actie steunt het werk van De Glind voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen van harte. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat kinderen en jongeren in De Glind op kunnen groeien tot krachtige volwassenen. Geeft u ook?

5 maart
1ste collecte  40-dagentijd (Rudolphstichting.pr1)Vredekerk
2de collecte Kerk
Deurcollecte Jeugd

8 maart
1ste collecte  40-dagentijd (KIA.Rudolphstichting.pr1)Vredekerk (Biddag)
2de collecte Onderhoudgebouwen
Deurcollecte Solidariteitsfonds

Zondag 12 – 26 maart 2017 – Steun ouderen in Moldavië
Over vier weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.

Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van overdenken. Denkt u nog wel eens terug aan wat u heeft meegemaakt?
Ouderen in Moldavië hebben vaak heel zwaar. Ze hebben veel meegemaakt. Ze wonen in sterk verwaarloosde huizen. En ontvangen maar een klein pensioen, waarvan zij hun maandelijkse lasten vaak niet kunnen betalen. Bovendien leven veel van hen in een sociaal isolement. Voor ouderen in de dorpen Tintari en Bulboaca heeft Kerk in Actie partner Bethania een dagcentrum ingericht. Hier kunnen ouderen terecht om elkaar te ontmoeten, voor een maaltijd, zorg of een warme douche. Zo hebben zij óók een warme en fijne plek waar ze tot rust kunnen komen. Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor onder andere de ouderen in Moldavië, zodat zij de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Geeft u ook?

12 maart
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA. Moldavië.pr2)P&P-kerk
2de collecte: kerkVoedselbank

19 maart
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA. Moldavië.pr2)Vredekerk
2de collecte: kerk
Deurcollecte:  Jeugd

26 maart
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA. Moldavië.pr2)Vredekerk
2de collecte: kerk
Deurcollecte:  Jeugd

Zondag 2–9 april 2017 – Steun mensen met een handicap in Myanmar
Volgende week vieren we het Paasfeest. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.

 Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van stimuleren. Stimuleert u een ander wel eens om sterk en dapper te zijn?

 In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar, partner van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor hen te verbeteren. Zij stimuleert sterke en dappere mensen met een lichamelijke handicap om zich zowel geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, medische hulp en fysiotherapie, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen.

 Op deze 2 zondagen van de 40dagentijd is collecte bestemd voor het werk in  Myanmar. Belangrijk werk dat uw steun verdient. Geef voor mensen met een handicap in Myanmar, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Doet u mee?

2 april
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA.Myanmar.pr.3)Vredekerk
2de collecte: Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:  Solidariteitsfonds

9 april
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA.Myanmar.pr3)   Gezamenlijke. dienst Zeerijp
2de collecte: KerkVoedselbank

13 april
1ste collecte: 40-dagentijd (KIA.Myanmar.pr3)         Witte Dond+ H.A.
2de collecte: Kerk    Vredekerk

14 april
Goede vrijdag geen collecten Vredekerk

15 april
Stille zaterdag geen collecten Gezamenlijke dienst. P&P-kerk

16 april
1ste collecte:Kerk In Actie pr.1+2+3Vredekerk
2de collecte: Kerk
Deurcollecte: Commissie Erediensten.

23 april
1ste Collecte:KerkVredekerk
2de collecte:Erediensten/Kerkmuziek
Deurcollecte:Jeugd

30 april
1ste Collecte:DiaconieVredekerk
2de collecte:Jeugdwerk PKN
Deurcollecte:Jeugd

7 mei
1ste Collecte:KerkVredekerk
2de collecte:Onderhoud gebouwen
Deurcollecte: Jeugd

14 mei
1ste Collecte:Diaconie (St.Leergeld)Gezamenlijke dienst. Vredekerk
2de collecte:KerkVoedselbank
Deurcollecte:Solidariteitsfonds

21 mei
1ste Collecte:Diaconie (Voedselbank)Vredekerk
2de collecte:Kerk
Deurcollecte:Jeugd

25 mei Gezamenlijke dienst Hemelvaart  Eenum
1ste Collecte:Diaconie (Make a Wish)
2de collecte: Kerk

28 mei
1ste Collecte:KerkVredekerk
2de collecte:Onderhoud gebouwen
Deurcollecte:Jeugd

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland