Collecte wijk Loppersum 7 feb t/m 27 mrt

7 Februari

1ste collecte:    Werelddiaconaat
2de collecte:     Kerk

Gezamenlijke dienst in de P&P-kerk
Voedselbank inzameling

9 Februari
Pannenkoeken maaltijd In de zaal achter de kerk.
Collecte: 40dagentijdproject Binnenlandsdiaconaat St. De Vrolijkheid,.

14 Februari
1ste collecte:    40dagentijdproject Binnenlandsdiaconaat St. De Vrolijkheid,.
2de collecte: onderhoud gebouwen.
Deurcollecte: jeugd.

21 Februari
1ste collecte:    40dagentijdproject Binnenlandsdiaconaat St. De Vrolijkheid,.
2de collecte: Kerk.

Gezamenlijke dienst P&P-kerk.

28 Februari:
1ste collecte:    40dagentijdproject Binnenlandsdiaconaat St. De Vrolijkheid,.
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: jeugd.

6 Maart
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: jeugd.

Gezamenlijkdienst Vredekerk.

9 Maart (Biddag)
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: Kerk.
Deurcollecte: Solidariteitsfonds.

13 Maart
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: onderhoud gebouwen
Deurcollecte: jeugd.

20 Maart.
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: kerk.
Gezamenlijke dienst P&P-kerk.

24 Maart.            (Witte Donderdag)
1ste collecte:    40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: Kerk.

Vredekerk.

25 Maart.            (Goede Vrijdag)
Geen collecten.

Vredekerk.

26 Maart
Paaswake. Schrift en Tafel.
Geen collecte.

P&P-kerk

27 Maart.
1ste collecte: 40dagentijdproject ‘Ghanese boerinnen’
2de collecte: Jeugdwerk PKN
Deurcollecte: Commissie Erediensten

Vredekerk.

Informatie over de collecten:

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat (7 februari 2016)
Partnerorganisatie Trukajaya op Centraal Java, Indonesië, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken.

Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie
Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw
hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren.
In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte op 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen (6 t/m 27 maart)

Door droogte en onregelmatige regenval lopen de landbouwopbrengsten in Noord-Ghana terug. Ghanese vrouwen verzamelen daarom zogenaamde karité-noten als aanvullende bron van inkomsten. Zij verwerken deze noten tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten.

Dit verwerkingsproces kost veel tijd en brandhout en levert tot nu toe weinig op.

De Presbyteriaanse Kerk in Ghana geeft deze vrouwen marketinglessen en stimuleert hen zich te organiseren in boerengroepen om hun afzetmarkt te kunnen vergroten. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Ook krijgen vrouwen een hout besparende oven zodat minder brandhout nodig is. Met € 600,- krijgen tien vrouwen een jaar lang ondersteuning.

 

 

 

 

Collecte voor St. De Vrolijkheid (9 Februari t/m 28 Februari)

Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is. In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. De mensen om hen heen zijn gespannen en verdrietig.

Hun leven is vol met onzekerheden.

Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat deze kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen zijn. Kerk in Actie steunt hun initiatieven. In Den Haag zijn kinderen welkom in de Kinderwinkel voor sport, spel, muziek en een luisterend oor. En Stichting de Vrolijkheid organiseert creatieve activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra. Want ieder kind heeft recht op een veilige plek.

We willen de kinderen ook betrekken in de collecten van de 40dagentijd. Daarom hebben we spaardoosjes besteld in de vorm van bouwpakketjes. Deze kunnen ze zelf in elkaar zetten. Het is de bedoeling dat ze er thuis geld in doen. Aan het eind van de 40 dagentijd, dus 1ste paasdag nemen we de doosjes mee naar de kerk en zetten die op het liturgisch centrum. De opbrengsten gaan dan naar stichting De Vrolijkheid.

De bouwpakketjes worden a.s. zondag uitgereikt op de kindernevendienst. Tevens kunt u zelf ook een doosje meenemen. Deze liggen dan bij de uitgang op een sta-tafel in de kerk.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland