Collectedoelen diaconie Vredekerk 11 feb. t/m 24 mrt.

Algemeen

Als je/u iets wilt geven, graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

11 februari

Kerk in Actie: Noodhulp Griekenland. Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid, stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

18 februari t/m 3 maart

Kerk in Actie: Noodhulp Israël-Gaza.

10 en 17 maart

Jeugddorp de Glind. Voor kinderen die niet thuis kunnen opgroeien, biedt Jeugddorp De Glind een stabiel thuis. De Glind gaat uit van wat het kind nodig heeft en sluit aan op de behoefte van het kind.

24 maart

Noodhulp Oekraïne. Kerk in Actie Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog helpen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland