Collecten in de 40 dagentijd

 

Zoals u waarschijnlijk bekend is, besteedt Kerk in Actie rondom de 40 dagentijd extra aandacht aan een aantal van haar projecten. Dit jaar wordt dat gedaan rond het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’.  Er wordt speciaal stilgestaan bij moeders, maar ook vaders en verzorgers die zich met toewijding inzetten voor hun gezin en de samenleving. Door hen hierin te ondersteunen, kunnen zij moedig doorgaan. De diaconie wil ook dit jaar graag aansluiten bij dit initiatief van Kerk in Actie. Tijdens de 40 dagentijd zal daarom gecollecteerd worden voor drie van hun projecten. Hieronder kunt u alvast meer lezen over  deze projecten.

Met je kinderen op de vlucht
Kerkdiensten van 13, 14 en 18 februari
 Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in OostLibanon. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen  moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting.

voor meer informatie kijk op de site van kerkinactie: met je kinderen op de vlucht

Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatjes
Kerkdiensten van 25 februari, 4, 11 en 14 maart
 Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

voor meer informatie kijk op de site van kerkinactie: Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatjes

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
Kerkdiensten van 18, 25 en 29 maart en 1 april
 De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

voor meer informatie kijk op de site van kerkinactie: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland