Collectes voor de 40 dagentijd van de gezamenlijke diaconieën.

Voedselbank Eemsdelta : 2, 6 en 13 maart

Stichting Voedselbank Eemsdelta is een particulier initiatief en staat los van welke wettelijke regeling dan ook. De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die afhankelijk is van giften en donaties. Zij zijn actief in de gemeente Eemsdelta met uitgiftpunten in Delfzijl en Loppersum en werken samen met andere professionele en vrijwillige organisaties, zoals bv Kledingbank Maxima, de Volkskredietbank enz. Zij geven wekelijks voedselpakketten aan mensen die door wat voor reden dan ook tijdelijk in financiële problemen zijn gekomen. De criteria om voor voedsel in aanmerking te komen worden vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

 UNICEF: KINDEREN OP DE VLUCHT.: 20, 27 maart en 3 april

Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Unicef biedt hulp in conflictregio’s. Wereldwijd en ook in Nederland komen zij op voor de rechten van ieder kind. Unicef zorgt er o.a. voor dat gevluchte en migrantenkinderen beschermd worden tegen geweld, mishandeling uitbuiting en levensbedreigende situaties.

 Schuldhulpmaatje Eemsdelta: 10 , 14 en 17 april

In december 2021 is SchuldHulpMaatje Eemsdelta opgericht op initiatief van verschillende kerken in onze regio. Ook vanuit Maarland en de Vredekerk doen we actief mee aan het verder opzetten van SchuldHulpMaatje Eemsdelta. SchuldHulpMaatje geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

De gezamenlijke diaconieën

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland