Commissie liturgie en diensten

Aan mij de schone taak om u deze keer op de hoogte te brengen over het reilen en zeilen van de commissie liturgie en diensten van de afgelopen tijd. Inmiddels is duidelijk wie er vanuit de commissie erediensten en werkgroep vieren doorgaan in de commissie liturgie en vieren:

Henk de Vries (cantor, voorzitter en coördinator)
Dennis Voshart (lid)
André van der Bor (predikant)
Ko Wiersema (tussenpersoon commissie en kerkenraad tot eind van zijn ambtstermijn seizoen 2023/2024)
Luuk Tuinstra (lid)
Tineke Zijlstra (tussenpersoon commissie en kerkenraad)
Mattheus van der Broek (lid)
Siska Sennema (lid)
Mariëlle Mollema (lid en co-coördinator)

Helaas, maar vol begrip en dankbaarheid voor al hun inzet, hebben we afscheid moeten nemen van Elske Kramer, Liane Wiersema en Roelie Smid als commissie/werkgroeplid. Ook vanaf deze plek willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie jarenlange inzet!

We hebben de taken binnen de definitieve commissie verdeeld zoals u hierboven ziet. De commissie liturgie en diensten houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met de liturgie en erediensten in de breedste zin van het woord. De taak coördinator is: voortouw nemen in de planning van vergaderingen en alles wat daarmee te maken heeft en voor Henk, als cantor, ook voorstellen en (mede-) organiseren van bijzondere kerkdiensten. Mochten er vragen, opmerkingen zijn die gericht zijn aan onze commissie kunt u in eerste instantie terecht bij Henk en Mariëlle. Zij zullen de vragen en/of opmerkingen weer meenemen naar de commissie.

Op dit moment zijn wij bezig met het maken van een werkplan voor komend seizoen. Vanuit het aanstuurplougje hebben wij daar tijdens een workshop informatie over gehad. In het werkplan is het de bedoeling dat we 2 doelen hebben die we komend seizoen willen én kunnen realiseren. Belangrijk is dat het haalbare doelen zijn, dus niet te groot, te vaag en wollig, kortom behapbaar. De kerkenraad wil voor 1 juli ’24 duidelijk hebben wat ons werkplan is. Als wij ons werkplan wat verder uitgewerkt hebben zullen we u dit in de volgende Op de hoogte natuurlijk uit de doeken doen.

De paascyclus 2024 is inmiddels verleden tijd. Opmerkingen en aanvullingen die we om ons heen gehoord hebben zullen we meenemen voor de paascyclus van het volgend jaar. Mocht u nog opmerkingen of aanvullingen hebben, kunt u deze kwijt bij Henk of Mariëlle.

In de protestantse Nieuwsbrief van 7 april heeft u het nieuwe kerkdienstenrooster 2025 en de orde van dienst Fivelstroom kunnen bekijken. Dit zijn onderwerpen waar de commissie zich mee bezig heeft gehouden. Wij, als commissie hebben hier met alle goede bedoelingen aan gewerkt en zorgvuldig over nagedacht. Daarnaast heeft de kerkenraad hier ook nog uitvoering naar gekeken en over gesproken. Het voorstel is om hier een jaar (2025) mee te werken en daarna te evalueren. In de nieuwsbrief van 7 april staat vermeld bij wie u uw vragen en aanvulling kwijt kunt. Er zijn dingen die gaan veranderen, dat is logisch als er 2 gemeentes samengaan. Maar laten we vooral in het achterhoofd houden dat het samengaan niet om kerkgebouwen, onze eigen tradities en regeltjes gaat, het gaat erom dat we samen geloven. En laat dát het allerbelangrijkste zijn!

Namens de commissie liturgie en diensten,

Mariëlle Mollema-Kooi

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland