Corona afkondiging Zondag 26 september 2021

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is verandert, vanaf zaterdag 25 september, in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Het moderamen van onze beide gemeenten realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving – en daarmee ook in onze kerken – sterk verdeeld zijn. Het is lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar zijn wij ons zeer van bewust.

Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Wij, Maarland en hier in de Vredekerk gaan de versoepelingen tot nader orde zo invoeren dat het past bij de situatie in onze gemeenten. Bovenal hopen wij van harte dat we elkaar de ruimte geven.”

Eredienst & andere kerkelijke bijeenkomsten

Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de eredienst anderhalve meter afstand te houden. Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is ‘gepast afstand’ te houden. Hoe een gemeente ‘gepast afstand houden’ invult, is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw. Wij gaan deze week bekijken hoe onze kerken in te inrichten en daarbij een gedeelte te zodanig in te richten voor mensen die wel graag de 1,5 meter afstand willen bewaren. 

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het moderamen is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland