Coventry-gebed

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wordt in onze gemeente het Coventrygebed gebeden. Eerst in de Jacobuskerk, later – nu – in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum.

De verwoesting van de kathedraal in het Engelse Coventry in 1940 is vreemd genoeg de aanleiding geweest om te bidden voor vrede én verzoening. Na de oorlog ontstaat er een netwerk van plaatsen waar het Coventrygebed wekelijks gebeden worden: elke vrijdagmiddag komen om 17.15 uur in de Petrus en Pauluskerk mensen bijeen om te bidden voor vrede en verzoening. Kom ook, juist nu.

Meer informatie op www.coventryberaad.nl waar ook dit gebed te lezen is:

God vol genade,

Gij die ons verbindt met U en met elkaar, vandaag bidden wij U om meer verbondenheid in onze samenleving, waar de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen bijna onoverbrugbaar lijken.

Zegen de mensen die de vrijmoedigheid hebben om degenen die anders zijn en anders denken dan zij open tegemoet te treden, die uit zijn op ontmoeting, die zoeken naar verbinding en zich verweren tegen uitsluiting van minderheden.

Zegen ook ons met de gave van de onbevooroordeeldheid, maak ons tot verbinders, die uw vrede vertolken en behoeden op de plek waar U ons stelt.

Amen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland