Dank- en oogstdienst voor jong en oud

Zondag 3 november is er een gezamenlijke dank- en oogstdienst in de Petrus en Pauluskerk. In deze dienst voor jong en oud zullen we stilstaan bij alles wat we nodig hebben om te leven. En dat hebben we ook nog eens en dat is heel bijzonder. In het ge­loof belijden we dat we dat allemaal van God ont­vangen en dat is iets om dankbaar voor te zijn. Maar God geeft dat wel met een bedoeling en zo gaat er ook een opdracht uit van alles wat we uit Gods hand ontvangen.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland