Daoud Nassar en de Tent of Nations

Op zaterdagmiddag 11 februari zal weer de jaarlijkse middag van ‘Vrienden van de Tent of Nations Nederland’ gehouden worden, van 15 tot 17.15 uur, in Driebergen. Velen van u weten van de Tent of Nations door de collectes die daarvoor in de kerk worden gehouden en de folders die daarbij zijn uitgedeeld. Op deze middag zal Daoud Nassar zelf aanwezig zijn om te vertellen hoe het nu, nu er een nieuwe rechtse regering is, gaat. Deze regering is van plan om de ‘Pan Israël Politiek’ zo snel mogelijk uit te voeren, zodat het hele gebied dat door de Verenigde Naties aan de Palestijnen is toegewezen, in de staat Israël ingelijfd wordt, die dan uitsluitend voor Joden zal zijn. De Palestijnen moeten dus verdwijnen… Ze worden, nu al, letterlijk ‘ontheemd’. Er is bijvoorbeeld een wet in de maak waarin staat dat op het doden van een Palestijn geen strafvervolging volgt.

Daoud Nassar leidt met zijn familie de Tent of Nations: een olijvenboerderij, die ook een centrum voor vrede is. Hij heeft onze steun en solidariteit hard nodig. Voor alle leeftijden, maar vooral voor jongeren biedt hij een prachtige gelegenheid om voor een poosje vrijwilliger te zijn in de Tent of Nations.

U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor deze middag, die veel informatie zal opleveren.

Als u meer wilt weten, zoek dan contact met Riet Bons-Storm, via de telefoon 574111 of via email: bonstorm@hetnet.nl.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland