Dauwtrappen

Volgens een aloude traditie gaan we op Hemelvaartsdag dauwtrappend naar het Eenumer kerkje, mede omdat de spoorwegovergang nu nog open is. We weten niet of dat volgend jaar nog het geval is! Als het weer het toelaat willen we dat ook dit jaar weer doen. We vertrekken om kwart over 8 vanaf de Jacobuskerk in Zeerijp en vanaf de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Als we in Eenum arriveren staat Jantje Brik klaar met een lekker bakje koffie. De dienst begint om half 10, op de fiets bent u daar natuurlijk ook welkom, maar dan mist u wel de koffie!

Tot dan, Ina van der Ploeg

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland