Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

De Adviescommissie is gestopt

Zoals bekend hebben de kerkenraden van wijk Loppersum en wijk Maarland begin 2016 besloten om de eerstkomende jaren geen nieuwe stappen in de richting van een fusie te willen nemen. Het haalt de voortdurende druk van de ketel en het helpt beide wijken om hun eigen identiteit meer vorm te geven.

Dat helemaal stoppen kan natuurlijk uiteindelijk niet, we blijven gefedereerd en het proces zal intussen toch gewoon doorgaan. En natuurlijk blijven we als federatiepartners met elkaar in gesprek.

Het overleg tussen de kerkenraden heeft ook geleid tot het besluit om – voorlopig – geen gebruik te maken van de diensten van de Adviescommissie. Daarom is de Adviescommissie per 1 november 2016 opgeheven. Om dit als gezamenlijke kerkenraden van wijk Maarland en wijk Loppersum niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben we op 1 november jl. met beide moderamina en een aantal leden van de Adviescommissie kunnen genieten van een gezellige maaltijd, thuis bij Regina Feitsma. En, omdat toen niet iedereen van de commissie aanwezig was, hebben we iedereen ook schriftelijk bedankt voor hun (soms jarenlange) inzet. De beide kerkenraden hebben dit zeer gewaardeerd!

Namens wijkgemeente Maarland en wijkgemeente Loppersum,
Maarten Burggraaff

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.