De Adviescommissie is gestopt

Zoals bekend hebben de kerkenraden van wijk Loppersum en wijk Maarland begin 2016 besloten om de eerstkomende jaren geen nieuwe stappen in de richting van een fusie te willen nemen. Het haalt de voortdurende druk van de ketel en het helpt beide wijken om hun eigen identiteit meer vorm te geven.

Dat helemaal stoppen kan natuurlijk uiteindelijk niet, we blijven gefedereerd en het proces zal intussen toch gewoon doorgaan. En natuurlijk blijven we als federatiepartners met elkaar in gesprek.

Het overleg tussen de kerkenraden heeft ook geleid tot het besluit om – voorlopig – geen gebruik te maken van de diensten van de Adviescommissie. Daarom is de Adviescommissie per 1 november 2016 opgeheven. Om dit als gezamenlijke kerkenraden van wijk Maarland en wijk Loppersum niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben we op 1 november jl. met beide moderamina en een aantal leden van de Adviescommissie kunnen genieten van een gezellige maaltijd, thuis bij Regina Feitsma. En, omdat toen niet iedereen van de commissie aanwezig was, hebben we iedereen ook schriftelijk bedankt voor hun (soms jarenlange) inzet. De beide kerkenraden hebben dit zeer gewaardeerd!

Namens wijkgemeente Maarland en wijkgemeente Loppersum,
Maarten Burggraaff

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland