De cantorij en Berend Ligtenberg

Aan de diensten in de Stille Week en met Pasen werkte de cantorij mee. Zelf mocht ik van die medewerking getuige zijn in de Paaswakeviering in Leermens.

De cantorij doet me denken aan ds. Berend Ligtenberg. Hij begon in de jaren 70 zijn kerkelijke loopbaan als pastoraal werker in de toenmalige Hervormde Gemeente te Zeerijp. Sommige ouderen zullen zich Berend wellicht nog herinneren. Na Zeerijp werd hij predikant in Dieren, Leek en Duitsland. In Duitsland werden wij collega’s.

In Duitsland woonde Berend met zijn vrouw Martha in Duisburg. Hij was vanuit de Hervormde Synode aangesteld als predikant voor de Nederlandse binnenvaartschippers in Duitsland. In de haven van Duisburg deed hij boordbezoeken en leidde zondags Nederlandse kerkdiensten voor de schippers en andere belangstellenden. Hetzelfde deed hij in Mannheim. Nog altijd vinden in beide havensteden elke zondag Nederlandse kerkdiensten plaats.

Zelf was ik in diezelfde periode als predikant verbonden aan de Nederlandse Kerk in het zuiden van Duitsland. In die jaren in Duitsland heeft Berend veel voor mij betekend. Hij was een fijne collega.

In Duisburg was het kerkelijk centrum van de Nederlandse Kerk gevestigd. Vaak werd daar vergaderd door het moderamen en de kerkenraad. Meermaals heb ik na een vergadering bij Berend en Martha overnacht.

Bij die gelegenheden vertelde Berend met liefde en enthousiasme over zijn tijd in Zeerijp. Over de prachtige kerken en orgels op het Hogeland. Ook liet hij weten betrokken te zijn bij de oprichting bij de cantorij in Zeerijp en dat die nog altijd bestaat.

Liturgie was voor hem een belangrijke aangelegenheid. Liturgie is niet alleen een zaak van de voorganger maar van heel de gemeente. Dat uitgangspunt heeft hij altijd uitgestraald.

In de zomer van 1997 ging Berend met emeritaat en gingen hij en zijn vrouw terug naar Nederland. Ze vestigden zich in Dieren, waar hij eerder predikant was geweest.

Toen ik in september 1998 verbonden werd aan de Protestantse Gemeente van Geleen-Beek-Urmond, deden zowel André van den Bor als Berend Ligtenberg mee aan de bevestiging. Heel lang hebben Berend en ik (telefonisch) contact gehouden. Zoals André en ik door de jaren heen ook altijd met elkaar in verbinding zijn gebleven.

De laatste jaren ging de gezondheid van Berend en Martha achteruit. Berend overleed in april 2020 en Martha in december 2020. Bijzonder dus dat vanuit het verleden diverse verbindingslijntjes voor mij bij elkaar komen in Zeerijp en Loppersum.

Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland