De cursus TVG: doen!

Daar zit ik dan, de cursus TVG bijna afgerond, en of ik maar even een wervend stukje wil schrijven.

Met de behoefte om veel te leren startte ik in 2011 met die cursus. Wéten wilde ik, hoe het ook al weer zit met de kerkgeschiedenis, hoe de bijbel is ontstaan, waarom sommige boeken er wel en andere er niet in terecht zijn gekomen. Hoe het zit met de relatie tussen het ”geloof” en het “gewone leven”. Kennis wilde ik opdoen over het Jodendom, van waaruit toch het Christendom is ontstaan.

Aan onze groep, zeer divers qua leeftijd, interesse en kerkelijke oorsprong, werd door bevlogen docenten dit alles bijgebracht, en meer!

Want wat moeten we met al die dogma’s, willen we eraan vasthouden of kunnen we ons ook uit losschudden? Als we zeggen “God”, wie of wat bedoelen we dan? En wie is Jezus voor ons? Hoe lees je de bijbel, zodat dat aloude Boek ook vandaag nog voor ons kan spreken?

Een fantastische ervaring vond ik het, om drie jaar met een groep mensen op te trekken, om met en van elkaar te leren. Inspirerend, om kundige docenten te horen spreken over hun specifieke vakgebied en materiaal aangereikt te krijgen waardoor ik me nog meer kon verdiepen in de vakken die mij extra   aanspraken.

Drie jaar duurt de cursus TVG, maar dan nog ben je niet uitgeleerd en uitgepraat.

Vakken als kerkgeschiedenis, Dogmatiek, Oude- en Nieuwe Testament, Filosofie, Jodendom, Spiritualiteit, Liturgiek worden aangeboden in blokken van vijf á zes lesavonden.

Als je niet zoveel meer kunt met de manier waarop je het geloof ooit is aangereikt, als je behoefte hebt om je te verdiepen in iets wat je dierbaar is, kortom als je meer wilt weten over het Christelijk geloof in brede zin, dan is de cursus TVG iets voor jou!

Meer informatie vind je op www.tvg-groningen.nl.

Er is een open avond over de cursus TVG op maandag 8 juni 2015, ook in het Willem Lodewijk Gymnasium. Inloop vanaf 19.00 uur, vanaf 19.30 uur wordt informatie gegeven door de cursusleider en een aantal cursisten (1e, 2e en 3e jaars)

Het nieuwe cursusjaar start op maandag 7 september 2015. De lessen worden gegeven in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verszetsstrijderslaan 220 te Groningen.

Downloaden (PDF, Onbekend)

Gerda Potze, bestuurslid TVG Groningen.

 

 

 

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland