De Kerk Draait door met Jean Pierre Rawie

Afbeeldingsresultaat voor Pierre RawieDKDD had op 8 november dichter en columnist Jean Pierre Rawie te gast. Er waren zo’n vijfenzeventig mensen op afgekomen: kerkleden en niet kerkleden, mensen uit Loppersum en ook uit de omgeving. Het was weer een heel ander publiek dat bij ons vorige gast, arts en columnist Sander De Hosson. Op hem kwamen veel mensen af, die werken in de zorg. Nu was het een grotendeels ouder publiek, die hoorden hoe Rawie met af en toe een kwinkslag vertelde over zijn leven en zijn levensvisie. Het was daarbij duidelijk dat hij niet alles wilde vertellen, ook daarin verschillen de gasten die wij bij DKDD uitnodigen: de één geeft veel sneller persoonlijke antwoorden dan de ander. Jean Pierre Rawie werd geïnterviewd aan de hand van zijn gedichten, we vroegen hem er een aantal voor te lezen. Onder andere deze, uit de bundel Geleende tijd:           

V O O R G O E D

Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden,
maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar,
want wij zijn blinden in een wereld waar
het blijvende niet geldt, alleen het gaande.

Wij tastten in het duister naar elkaar,
een oogwenk dat wij ons onsterflijk waanden,
en zijn niet dan elkanders nabestaanden;
het bed is ons niet nader dan de baar.

Geen troost valt aan het najaar te ontlenen,
de bladeren verworden in de goot
en de gelieven zijn voorgoed verdwenen.

Wie weet is ons vergund pas metterdood,
door vreemde hemellichamen beschenen,
iets vast te houden wat ons niet verstoot.

Veel van zijn gedichten gaan over dood en vergankelijk, het zijn weemoedige sfeertekeningen. Tussendoor speelde Willem Jan Stuut pianomuziek, mooi aangepast aan de sfeer van het gesprek – zoals hij dat zo goed kan.

De bedoeling van ons als DKDD is dat de bezoekers door het gesprek met de gast, ook zelf worden gestimuleerd om na te denken over hun levensvisie. Daarom is er na het interview altijd gelegenheid om na te praten, met een drankje en een hapje erbij. Dankzij de hulp van geluidsman Peter Beereboom en koster Dick Stoter hebben we tot nu toe vier min of meer bekende noorderlingen kunnen interviewen in de Petrus en Pauluskerk.

We hopen een volgende gast in februari te ontvangen. Maar wie dat is, weten we nu nog niet.

Het team van DKDD: Andries Broekhuizen, Erna Beukema, Ko (en Fenny) Wiersema, Ronald Dijkhuizen, Marco Roepers, Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland