De Orde van het Theelepeltje

Het is bijna zeker dat u of jij er nog nooit van hebt gehoord.
De orde van het theelepeltje is ooit bedacht door de schrijver Amos Oz, geboren in Israël. Hij vroeg zich af wat mensen doen bij een brand.

Wat doe jij als er brand is?
Vlucht je snel weg, zonder aan anderen te denken? Of ben je meer zo iemand, die er een brief over gaat schrijven en klaagt over hoe de brand heeft kunnen ontstaan?
Of pak je de eerste de beste emmer, die je kunt vin­den, vult hem met water en gaat blussen. En als je geen emmer kunt vinden, pak je dan een beker en als je zelfs geen beker hebt, probeer je dan met een theelepeltje de brand te blussen?

Want zeg nu zelf: Iedereen heeft wel een theelepel­tje!
Daarna maakt Oz duidelijk dat het om een vergelij­king gaat. Wij zijn met miljoenen op deze wereld, die in brand staat door chagrijn, onvriendelijkheid, haat, afgunst, geweld, oorlog. Als wij allemaal een theelepeltje vriendelijkheid uitschenken in dit soort situaties dan zou de wereld toch een beetje liever kunnen worden!

In Nederland heeft iemand de oproep van Amos Oz letterlijk opgevat en ‘de orde van het theelepeltje’ opgericht (zie Mijnkerk.nl).

Ik heb de oproep van Amos Oz vertaald naar de si­tuatie in onze gemeente. Er is een tekort aan ambtsdragers, wijkwerkers en mensen voor aller­lei commissies in onze gemeente. Stel dat ieder ge­meentelid een theelepeltje tijd zou willen geven, dan zijn we uit de ‘brand’. Strooien met vriendelijk­heid doen we en dat is heel belangrijk, maar dat is net niet genoeg om het besturen van de gemeente te ‘redden’. Onder het motto: Klein kan veel, hoop ik dat we binnenkort allemaal het : Certificaat voor “de Orde van het Theelepeltje” kunnen ontvangen.

Ina van der Ploeg

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland