De Vredekerk online

Het jaar 2021 is begonnen met een lockdown. Aan de ene kant is het einde van de lockdown nog niet in zicht maar aan de andere kant beginnen nu voorzichtig de vaccinaties tegen Corona die ons uit deze moeilijke situatie moeten brengen. Er gloort dus wat licht aan het einde van de tunnel.

Wij als kerk willen gewoon verder gaan op de weg die we het vorige jaar zijn ingeslagen met diensten die we uitzenden via YouTube.

Ook zenden we nog steeds uit op www.kerkomroep.nl, maar dan met alleen geluid.

De links naar de diensten worden u elke week aangeboden via e-mail in de Nieuwsbrief Vredekerk. U kunt zich daarop abonneren middels de website www.pknvredekerkmaarland.nl Daar bevindt zich een kadertje met daarboven de tekst Nieuwsbrief Vredekerk waar u uw e-mailadres kunt intikken en dan kunt u klikken op  “inschrijven”. dan ontvangt een e-mailtje met een engelstalige tekst en een lange link waarop u moet klikken. Dan bevestigt u dat u uw eigen e-mailadres heeft ingevoerd.  Lukt dat niet dan kunt u een e-mailtje sturen naar predikant@pknvredekerkmaarland.nl met het verzoek de nieuwsbrief te mogen ontvangen.  U ontvangt dan de volgende nieuwsbrief die tegen het einde van de week verschijnt.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland