De Werelddiaconaatcollecte 18 oktober voor Bolivia.

De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in grote armoede. De aarde is kurkdroog door de weinige regenval en het waait altijd hard. De boeren kunnen er nauwelijks overleven. Sartawi, partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe ze hun land het beste kunnen bewerken. Dankzij verbeterde huisvesting en voeding produceren de koeien meer melk. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk en verkopen die op de markt. Van de opbrengst kan het schoolgeld van de kinderen worden betaald. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de hoogvlakte in Bolivia steeds beter voorzien in hun levensonderhoud.

Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie gesteund. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/sartawi.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.

Toekomstige evenementen

 1. Kapstokgesprek in het voorjaar

  10 februari 20:00 - 21:30
 2. Film in de Vredekerk

  18 februari 19:45
 3. Keek op de Preek

  20 februari 10:30
 4. Basics

  1 maart 15:45 - 16:45
 5. Kapstokgesprek in het voorjaar

  3 maart 20:00 - 21:30

PKN Vredekerk Maarland