De Werelddiaconaatcollecte 18 oktober voor Bolivia.

De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in grote armoede. De aarde is kurkdroog door de weinige regenval en het waait altijd hard. De boeren kunnen er nauwelijks overleven. Sartawi, partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe ze hun land het beste kunnen bewerken. Dankzij verbeterde huisvesting en voeding produceren de koeien meer melk. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk en verkopen die op de markt. Van de opbrengst kan het schoolgeld van de kinderen worden betaald. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de hoogvlakte in Bolivia steeds beter voorzien in hun levensonderhoud.

Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie gesteund. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/sartawi.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland