Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.