Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.