Derde zondag in de Veertigdagentijd

Derde zondag in de Veertigdagentijd

Johannes 4:5-26

In dit Bijbelgedeelte lezen we dat Jezus, nadat hij velen in Judea gedoopt heeft, naar Galilea terug gaat en door de streek Samaria trekt terwijl dit voor joden vijandelijk en heidens is.
Jezus ligt rond het middaguur  te rusten bij de Jakobsbron. Er komt er een Samaritaanse vrouw ‘gewoon’ water putten. Er ontstaat en gesprek, en ze vertrekt met ‘levend’ water.

In het Johannesevangelie is deze vrouw de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap. Ze is alles wat Jezus níet is.

Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is een van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland