Diaconaal tuinproject

diac 2

De diaconie buigt zich veelal over projecten en goede doelen waaraan zij collecteopbrengsten aan toe doet komen. Er zijn echter ook praktisch acties zoals de bekende voedselbankinzameling op de 1e zondag van de maand en de kledinginzameling voor het Leger des Heils.

diac 1Het idee is ontstaan om op een andere wijze in actie te komen.   Nu is het ons bekend dat de voedselbank vooral behoefte heeft aan verse groente. Dat kan uiteraard NIET maandelijks ingezameld worden en het kan niet of nauwelijks bewaard worden en daardoor is de voedselbank afhankelijk van wat er overblijft bij bedrijven.

diac 3De diaconie van Maarland wil daarom een stuk grond beschikbaar stellen om groente op te laten verbouwen, waarbij de opbrengst voor de voedselbank is. De grond is geen probleem: het Groninger land kent vruchtbare aarde en in Loppersum, bij de Wijmers, kunnen we aan de slag. De diaconie zoekt mensen die tijd en zin hebben om het land te bewerken, te zaaien en te oogsten. Ook zoeken wij iemand die de organisatie hiervan op zich wil nemen. Kent u iemand waarvan u denkt, dat is juist wat voor hem of haar: schroom niet deze persoon attent te maken op onze plannen. Zij kunnen mailen naar diaconiemaarland@gmail.com of bellen naar 572683 (Trijnie Swaagman)

We hopen dat we in het vroege voorjaar op kleine schaal van start

kunnen gaan en wie weet…….

Wie met liefde zaait zal met vreugde oogsten!

 

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland