Diaconale dag Utrecht

Zaterdagochtend 22 november jl. om een uur of 7 stonden we, 5 diakenen, te weten Piet Meerman, Jaap Korblet, Henk Beukema, Janneke de Jonge en Marijke Maas, op het station Loppersum om met de trein van 7.13 uur af te reizen naar Utrecht.
Na een voorspoedige reis waren we ruim op tijd in de Jaarbeurshal om een kopje koffie te drinken.
Daarna woonden we in de zaal de opening bij. Na een gebed en enkele liederen gezongen te hebben
hield Arie Slob, Tweede Kamerlid Christen Unie, een inspirerend verhaal over de zorg voor elkaar, waar liefde, hoop en recht samenkomen, de rol van de diaconie en de participatiesamenleving.
Cabaretière Charlotte Glorie gaf haar visie op de participatiemaatschappij. Ze zag altijd op tegen de winter dan was ze zo eenzaam. Daarom hielp ze haar buurtgenoten die eigenlijk geen hulp nodig hadden. Maar daar wist ze wel raad mee. Bij buurman, drie huizen verderop gooide ze ’s avonds een emmer water over zijn paadje naar de voordeur en omdat het gevroren had , kon hij niet uit zijn huis. Zij kon hem dan soep brengen en verdere hulp bieden. Zo had ze oplossingen voor de hele buurt en tevens voor zichzelf om gestalte te geven aan de participatiemaatschappij.

De middagpauze werd benut voor een heerlijke lunch en een ‘markt’ met veel inspirerende kramen:
Rudolphstichting, deze stichting onderhoudt o.a. gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glindt, Kerk in Actie met o.a. een liturgiegids voor de 40 dagen tijd, Vluchtelingenwerk, bijv,. Inlia. Ook werd er veel aandacht besteed aan de zorg, bijvoorbeeld de zorgzame kerk, Exodus, begeleiding exgedetineerden.

Om 13.15 uur begonnen de workshops.
Onze groep had gekozen voor verschillende workshops.
Janneke en Marijke bezochten de workshop:

’Kind en armoede’.

Henk en Piet bezochten: Particuliere initiatieven. Jaap bezocht: Zorgzame kerk.

We hebben veel ideeën opgedaan, maar zeker mee gekregen dat je als diaken niet alles op je moet nemen. Waken voor een te grote belasting.

Na de workshops was er een korte theepauze.
En toen de afsluiting in de zaal. Een goed interview met Geesje Werkman die via een juridsche klacht tegen de Nederlandse Staat bewerkstelligd heeft dat uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op brood, bad en douche.

Kinderombudsman Marc Dullaert sprak tenslotte over de vele kinderen die in armoede leven.

Al met al hebben we een inspirerende dag gehad, veel ideeën opgedaan en veel materiaal gekregen.

Marijke Maas

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland