Diaconie Maarland

Al sinds enkele maanden verdubbelen wij als diaconie de giften die wij voor onze collectedoelen binnen krijgen. We gaan hier zeker mee door. Zowel de fysieke gaven als alle betalingen via internet worden door ons verdubbeld.  Namens alle diakenen, hartelijk dank voor uw giften.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland