Diaconie Vredekerk: Begroting en betaling giften/nood¬hulp

De begroting van de diaconie voor het jaar 2021 is klaar en ligt ter inzage bij de heer G. Voshart. Graag een mail sturen naar gerjanvoshart_20@hotmail.­com of bellen via 0620689305 als u de begroting wilt bekijken.

Daarnaast is het vaste prik dat de diaconie in no­vember een aantal giften uitgeeft. Hieronder een overzicht van de uitgegeven giften:

  • 400 euro t.n.v. Stichting Voedselbank Het Hoge­land te Winsum.
  • 200 euro Stichting Steun Je Medemens
  • 200 euro t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Actie Sprinkhaan’
  • 200 euro Het vergeten kind te Utrecht.
  • 100 euro Stichting Vrienden van de Open Hof te Groningen.
  • 200 euro MAF Nederland te Twello.
  • 200 euro voor de slachteroffers in Turkije en Griekenland na de aardbeving in de Egeïsche Zee.

Verder is er noodhulp gegeven aan:

  • 500 euro Hulpverlening Coronavirus Rode Kruis te Den Haag.

Door de coronamaatregelen waren er een tijd geen kerkdiensten. De kerkdiensten die nu georgani­seerd worden mogen maar maximaal 30 mensen bezoeken. Dit heeft invloed op de collecte die opge­haald wordt bij de kerkdiensten. Gelukkig weten vele van u de weg te vinden naar de bankrekening­nummer van de diaconie om daar een collecte te doneren. Dank daarvoor.

Er komt geregeld een bedrag binnen op de bankre­kening van de Diaconie waar niet bijstaat waar het bedrag voor bedoeld is. Hierdoor kan onze boek­houdster mevrouw M. Beukema het bedrag niet meteen koppelen aan het collectedoel van de zon­dag. Zulke bedragen zijn ‘Overige opbrengsten’ die de diaconie gaat uitgeven als extra giften. Niks mis mee maar graag als u een bedrag overmaakt naar de bankrekening van de Diaconie een beschrijving erbij zodat uw collecte op de juiste bestemming te­recht komt.

Met vriendelijke groet,
Gerjan Voshart
Penningmeester diaconie Vredekerk
Interim voorzitter diaconie Vredekerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland