Diaconie Vredekerk: Begroting en betaling giften/nood¬hulp

De begroting van de diaconie voor het jaar 2021 is klaar en ligt ter inzage bij de heer G. Voshart. Graag een mail sturen naar gerjanvoshart_20@hotmail.­com of bellen via 0620689305 als u de begroting wilt bekijken.

Daarnaast is het vaste prik dat de diaconie in no­vember een aantal giften uitgeeft. Hieronder een overzicht van de uitgegeven giften:

  • 400 euro t.n.v. Stichting Voedselbank Het Hoge­land te Winsum.
  • 200 euro Stichting Steun Je Medemens
  • 200 euro t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Actie Sprinkhaan’
  • 200 euro Het vergeten kind te Utrecht.
  • 100 euro Stichting Vrienden van de Open Hof te Groningen.
  • 200 euro MAF Nederland te Twello.
  • 200 euro voor de slachteroffers in Turkije en Griekenland na de aardbeving in de Egeïsche Zee.

Verder is er noodhulp gegeven aan:

  • 500 euro Hulpverlening Coronavirus Rode Kruis te Den Haag.

Door de coronamaatregelen waren er een tijd geen kerkdiensten. De kerkdiensten die nu georgani­seerd worden mogen maar maximaal 30 mensen bezoeken. Dit heeft invloed op de collecte die opge­haald wordt bij de kerkdiensten. Gelukkig weten vele van u de weg te vinden naar de bankrekening­nummer van de diaconie om daar een collecte te doneren. Dank daarvoor.

Er komt geregeld een bedrag binnen op de bankre­kening van de Diaconie waar niet bijstaat waar het bedrag voor bedoeld is. Hierdoor kan onze boek­houdster mevrouw M. Beukema het bedrag niet meteen koppelen aan het collectedoel van de zon­dag. Zulke bedragen zijn ‘Overige opbrengsten’ die de diaconie gaat uitgeven als extra giften. Niks mis mee maar graag als u een bedrag overmaakt naar de bankrekening van de Diaconie een beschrijving erbij zodat uw collecte op de juiste bestemming te­recht komt.

Met vriendelijke groet,
Gerjan Voshart
Penningmeester diaconie Vredekerk
Interim voorzitter diaconie Vredekerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland