Diensten wijk Loppersum18 dec t/m 22 jan

Zondag 18 december  
Kostersdienst  Fam. van der Ploeg
Collecten  1e Diaconie
   2e Kerk
  3e Jeugd
Tienerdienst  voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Gerard
KND  Groep 1 t/m 8, Linda
Oppasdienst  Hanneke
Autodienst  J. Ozinga
   
Vrijdag 23 december Kinderkerstnachtdienst   
Kostersdienst  Geen
Collecten  Geen
   
Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst  
Kostersdienst  Geen
Collecten  1e Diaconie – Kinderen in de knel
  2e Kerk
Autodienst  H. Meruma
   
Zondag 25 december Eerste Kerstdag  
Kosterdienst  Fam. Koens
Collecten  1e Diaconie – Kinderen in de knel
   2e Onderhoud gebouwen
  3e Cie. Erediensten
Kind vd zondag Anniek
KND  Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst  Els
Autodienst  T. Oosterhuis
   
Zaterdag 31 december Oudejaarsavond  
Kostersdienst  Geen
Collecten  1e Diaconie – Wilde Ganzen
  2e Kerk
Autodienst  L. van Dijken
   
Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag  
Kostersdienst  Fam. van Dijken
Collecten  1e Kerk
   2e Onderhoud gebouwen
   3e Jeugd
Kind vd zondag Geen
KND   Geen
Oppasdienst   Geen
Autodienst  D. Boersma
   
Zondag 8 januari  
Kostersdienst  Fam. Hielema
Collecten  1e Diaconie
  2e Kerk
   3e Jeugd
Tienerdienst  voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Jocelien
KND  Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst  Henriëtte
Autodienst  K. Wiersema
   
Zondag 15 januari   
Kostersdienst  Fam. Flikkema
Collecten  1e Diaconie – voedselbank
   2e Kerk
   3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Marieke
KND  Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst  Lies
Autodienst  M.A. Bos
   
Zondag 22 januari  
Kostersdienst  Fam. Reinders
Collecten  1e Kerk
   2e Oecumene PKN
   3e Jeugd
Kind vd zondag Evelien
KND  Groep 1 t/m 8, Linda
Oppasdienst  Femke en Lotte
Autodienst  K. Doornbos

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland