Dienst wijk Maarland 3 okt t/m 7 nov 2021

Over de diensten
Voor het bijwonen van de diensten volgen we steeds de adviezen van de landelijke PKN. Als er nieuwe regels komen, wordt u daarvan de op de hoogte gesteld via de mailbom.

 Zondag 3 oktober, 3e van de herfst.
Israëlzondag.
Een dienst om 9.30 in ’t Zandt.
Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Wilko Middel
De 1e collecte is voor: Tent of Nations.

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns Christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: Wij weigeren vijanden te zijn.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Tent of Nations.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 10 oktober, 4e van de herfst.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. André van den Bor
Organist: Jan Smid.
De 1e collecte: voor Project Zeemanshuis Eemshaven.

In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Zeemanshuis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 17 oktober, 5e van de herfst.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger:  Ds. André van den Bor.
Organist: Henk de Vries
De 1e collecte is voor het Wereld-diaconaat, Kerk in Actie voor Kameroen.

In het Noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten. Alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden. Soms valt er weinig te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Kerk in Aktie voor Kameroen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 17 oktober.
Een doopdienst om 15.30 uur in de Andreaskerk in Eenum.
Voorgangers: Barbara de Beaufort en Ds Just van Es.
Organist: niet bekend.

Zondag 24 oktober, 6e van de herfst.
Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Mariakerk in ’t Zandt.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Wilko Middel.
De 1e collecte is voor Oxfam Novib.

Oxfam Novib is een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede verslaan. Ze werken wereldwijd aan structurele oplossingen, waardoor mensen hun eigen toekomst kunnen opbouwen. In 93 landen worden de problemen aangepakt die armoede veroorzaken en in stand houden zoals honger, onveiligheid, onrecht- vaardigheid en gebrek aan perspectief. Samen met lokale partners biedt Oxfam Novib kennis en middelen aan zodat de mensen zelf weer op eigen benen kunnen staan.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Oxfam Novib.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 31 oktober, 7e van de herfst.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. W. Spoelstra
Organist: Dennis Wubs
De 1e collecte is voor Humanitas.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. Deze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Hun hulp is gratis en altijd in de buurt. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Het belangrijkste is dat mensen kunnen zeggen: ‘Dankzij het contact met een vrijwilliger van Humanitas kan ik mijn leven weer zelf oppakken’. De vrijwilligers bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze geven de mensen weer zelfvertrouwen, zodat ze hun toekomst zelfstandig en met vertrouwen tegemoet zien.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Humanitas

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 7 november, 1e van de Voleinding
Dankdag.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. Marco Roepers
Organist: Jan Smid.
De 1e collecte is voor het Leger des Heils.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper.  Onvoorwaardelijk. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Daarom werkt het Leger des Heils aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Leger des Heils.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland