Dienst wijk Maarland: witte Donderdag

Deze dienst wordt op donderdag 9 april om 19.30 uur uitgezonden via kerkomroep.nl

WITTE DONDERDAG 2020

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland