Diensten Maarland 10 sept t/m 15 okt 2023

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 10 september, 12e van de zomer.

Een dienst van Schrift & Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Henk de Vries

De 1e collecte is voor Stichting Timon.
Zij richten zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of oudere, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 17 september, Startzondag

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorgangers: Ds. Pier Prins en Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Project Schuldhulpmaatje Eemsdelta. SchuldHulpMaatje Eemsdelta geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 24 september, 1e van de herfst.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Stichting De Vrolijkheid. Deze stichting investeert met kunst de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders en stelt hen in staat om aan verschillende vormen van kunst deel te nemen in asielzoekerscentra.

Zij stelt zich ten doel om op structurele basis samen met kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen, dans, theater, muziek en beeldende kunst te maken om zo ruimte te scheppen en te stimuleren dat talenten tot bloei komen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 1 oktober, 2e van de herfst.

Israël-zondag. Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens.
Voorganger: Ds. Riet Bons-Storm.

De 1e collecte is voor Tent of Nations.
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns Christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: Wij weigeren vijanden te zijn.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 8 oktober, 3e van de herfst.

Een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Schuldhulpmaatje Eemsdelta. Zie info bij zondag 17 september.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 15 oktober 4e van de herfst.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor het Liliane Fonds.
De doelstelling van het Lillianefonds is: Een wereld die openstaat voor iedereen en waarin kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 15 oktober, 4e van de herfst.

Een Taizéviering om 19.00 uur in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland