Diensten Maarland 11 feb. t/m 24 mrt.

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 11 februari, 6e na Epifanie.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie. Noodhulp Griekenland. Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid, stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool en oppas voor de allerkleinsten.

Woensdag 14 februari, Aswoensdag

Een dienst om 19.30 uur in de Mariakerk Oosterwijtwerd.
Voorgangers: Ds. André van den Bor en Pastor Marika Meijer. M.m.v. de cantorij.
Geen collecte.

Zondag 18 februari, 1e zondag Veertigdagentijd.

Een dienst (met tafelviering) om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. Marion Hartman.
Muzikale medewerking wordt verleend door Roy Nikiyuluw.

De 1e collecte is voor Kerk in Aktie Noodhulp Israël-Gaza.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 25 februari, 2e zondag Veertigdagentijd.

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Kerk in Aktie Noodhulp Israël-Gaza.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 3 maart, 3e zondag Veertigdagentijd.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. Pier Prins.

De 1e collecte is voor Kerk in Aktie Noodhulp Israël-Gaza.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 10 maart, 4e zondag Veertigdagentijd – Biddag.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Jeugddorp de Glind.
Voor kinderen die niet thuis kunnen opgroeien, biedt Jeugddorp De Glind een stabiel thuis. De Glind gaat uit van wat het kind nodig heeft en sluit aan op de behoefte van het kind.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 17 maart. 5e zondag Veertigdagentijd.

Een Morgengebed om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorgangers: Commissie Morgengebed.

De 1e collecte is voor Jeugddorp de Glind.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 24 maart. Palmzondag.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Noodhulp Oekraïne. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog helpen.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool en oppas voor de allerkleinsten.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland