Diensten Maarland 13 nov t/m 18 dec 2022

In verband met de hoge stookkosten in de Petrus en Pauluskerk heeft de kerkenraad besloten om in de wintermaanden de diensten zoveel mogelijk te verplaatsen naar andere kerken.

Zo wordt de morgendienst van zondag 18 december in Zeerijp gehouden, en zijn de diensten van 23 en 31 december verplaatst naar de Vredekerk.

Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 13 november, 2e van de voleinding.
Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Stichting Leergeld Delfzijl en omstreken.
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders/verzorgers kunnen bij hen een aanvraag doen voor hun kinderen, voor bijvoorbeeld zwemles, schoolreisje enz.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Stichting Leergeld Delfzijl.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 20 november. Laatste zondag kerkelijk jaar: Gedachteniszondag.
Een dienst Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Jan Smid.

Dienst luisteren: klik hier

De 1e collecte is voor Kerk in Actie, Pastoraat – Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk.

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op deze Eeuwigheids-zondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagia, graag onder vermelding van: Kerk in Aktie – Pastoraat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 27 november, Eerste Advent.
Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Anjo de Haan.
De 1e collecte is voor Humanitas Eemsdelta.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. Deze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Hun hulp is gratis en altijd in de buurt. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levens- overtuiging. Het belangrijkste is dat mensen kunnen zeggen: ‘Dankzij het contact met een vrijwilliger van Humanitas kan ik mijn leven weer zelf oppakken’.

De vrijwilligers bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze geven de mensen weer zelfvertrouwen, zodat ze hun toekomst zelfstandig en met vertrouwen tegemoet zien.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Humanitas Eemsdelta.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie bovenaan), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 4 december, Tweede Advent.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorgangers: Morgengebedcommissie.
Organist: Anjo de Haan.

De 1e collecte is voor Het Rode Kruis Nederland.
Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen is gegoten: Menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Deze beginselen vormen de grondslag voor de activiteiten van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie in de wereld.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Rode Kruis Nederland.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie boven), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 11 december, Derde Advent.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk Loppersum.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: niet bekend.
Dienst luisteren? klik hier
Dienst via youtube bekijken? klik hier

De 1e collecte is voor Project Open Hof.

De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Open Hof Groningen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie boven), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

U kunt op deze dag ook weer houdbare producten meenemen voor de Voedselbank Eemsdelta.

Zondag 18 december, Vierde Advent.
Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Kika (Kinderen Kankervrij).

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Het doel van Kika is om dit percentage te verhogen naar 95%. Kika werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekening- nummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Kika.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenin), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 18 december. Kerst in Eenum.
Een gezamenlijke dienst om 16.30 uur in de kerk van Eenum.
Voorganger: ds. André van den Bor.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland