Diensten Maarland 15 okt t/m 3 dec 2023

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 15 oktober 4e van de herfst

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor het Liliane Fonds.
De doelstelling van het Lillianefonds is: Een wereld die openstaat voor iedereen en waarin kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 15 oktober, 4e van de herfst

Een Taizéviering om 19.00 uur in de Mariakerk van Oosterwijtwerd. Deze meditatieve viering is voorbereid door leden van de GOG (Groep voor Ontmoeting en Gesprek). Muzikale medewerking is er van Willem Jan Stuut (piano), Eva van der Woude (dwarsfluit) en leden van de Riepster Cantorij o.l.v. Henk de Vries.

Zondag 22 oktober, 5e van de herfst

Een morgengebed in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorgangers: de Morgengebed commissie.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie. Wereldvoedseldag, Indonesië.

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 29 oktober, 6e van de herfst.

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: Ds. N.C. Meihuizen.

De 1e collecte is voor Hospice de Schutse, Appingedam.

Hospice de Schutse biedt een liefdevol thuis voor ernstige zieke mensen in hun laatste levensfase. Tijdelijk verblijf in het hospice is ook mogelijk. Bijvoorbeeld als de belangrijkste mantelzorger ziek is of even een momentje voor zichzelf nodig heeft.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 5 november, 7e van de herfst

Dankdag. Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor het Legers des Heils.
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Onvoorwaardelijk. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Daarom werkt het Leger des Heils aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 12 november, 8e van de herfst

Een gezamenlijke dienst in de Vredekerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool en oppas voor de allerkleinsten.

De 1e collecte is voor Schuldhulpmaatje Eemsdelta:

SchuldHulpMaatje Eemsdelta geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid
Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 19 november, 9e van de herfst

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: Mevr. C. Lemmens uit Westeremden.

De 1e collecte is voor Kika (kinderen kankervrij).

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Het doel van Kika is om dit percentage te verhogen naar 95%. Kika werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 26 november, Eeuwigheidszondag

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.

Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Kerk in actie. Pastoraat: Met het oog op het einde.

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is. Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 3 december, 1e Advent

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Mercy Ships.

Mercy Ships maakt chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, via de inzet van professionele vrijwilligers en dankzij de betrokkenheid van duizenden mensen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland