Diensten Maarland 18 dec. t/m 5 feb. 2023

Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 18 december, Vierde Advent
Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk te Zeerijp
Online via: www.kerkomroep.nl

Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Kika (Kinderen Kankervrij).
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Het doel van Kika is om dit percentage te verhogen naar 95%. Kika werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Kika.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (staat bovenaan deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 18 december. Kerst in Eenum
Een gezamenlijke dienst om 16.30 uur in de kerk van Eenum. Medewerking wordt verleend door gelegenheidskoor ‘Ainum Vocalis’ olv Harm op ’t Holt, Bouke vd Ploeg op het orgel en Piet Meerman op trompet. Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten.

Voorganger: ds. André van den Bor.

Vrijdag 23 december: Kinderkerst
Gezamenlijk Kinderkerstfeest om 19.00 uur in de Vredekerk.
Online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Zaterdag 24 december. Kerstavond

Om 22.00 uur een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl

Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Ab Gramsbergen.

Collecte: Kerk in Aktie: Kinderen in de Knel.

Zondag 25 december. Kerstmorgen
Een dienst om 10.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl

Voorganger: Ds. André van den Bor, met medewerking van de cantorij.
Organist: Anjo de Haan

De 1e collecte is voor Kerk in Aktie: Kinderen in de Knel. Info: Zie hierboven.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie bovenaan), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zaterdag 31 december. Oudjaar
Een gezamenlijke dienst om 19.30 uur in de Vredekerk Loppersum.
Online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Ab Gramsbergen.

Collecte: Wilde Ganzen.
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige projecten steunen zij met geld, advies, expertise en netwerk. Ook versterken ze de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Wilde Ganzen.

Zondag 1 januari. Epifanie
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl

Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: nog niet bekend.

De 1e collecte is voor Stichting achter de regenboog.
Achter de regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Zij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Stichting achter de regenboog.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie hierboven), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 8 januari. 2e Epifanie
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk. |
Online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voorganger: nog niet bekend
Organist: niet bekend.

De 1e collecte is voor Schuldhulpmaatje Eemsdelta.
In december 2021 is SchuldHulpMaatje Eemsdelta opgericht op initiatief van verschillende kerken in onze regio. Ook vanuit Maarland en de Vredekerk doen we actief mee aan het verder opzetten van SchuldHulpMaatje Eemsdelta. SchuldHulpMaatje geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Schuldhulpmaatje Eemsdelta.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie hier boven), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 15 januari. 3e Epifanie
Een dienst van Schrift en Tafel, om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl

Voorganger: nog niet bekend.
Organist: nog niet bekend.

De 1e collecte is voor Oxfam Novib.
Oxfam Novib is een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede verslaan. Ze werken wereldwijd aan structurele oplossingen, waardoor mensen hun eigen toekomst kunnen opbouwen. In 93 landen worden de problemen aangepakt die armoede veroorzaken en in stand houden zoals honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. Samen met lokale partners biedt Oxfam Novib kennis en middelen aan zodat de mensen zelf weer op eigen benen kunnen staan.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat boven aan deze pagina, graag onder vermelding van: Oxfam Novib.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie hier boven), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 22 januari. 4e Epifanie
Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.

Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: nog niet bekend.

De 1e collecte is voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland, eens stichting die streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid (gemeenten), bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen, en waarin vluchtelingen de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. Hun werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat boven aan deze pagina, graag onder vermelding van: Vluchtelingenwerk Noord Nederland.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie hier boven), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 29 januari. 5e Epifanie
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl

Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: nog niet bekend.

De 1e collecte is voor Bartiméus Sonneheerdt.
Stichting Bartiméus Sonneheerdt is een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn. Het is de grootste organisatie in Nederland voor dienstverlening aan visueel gehandicapten.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat boven aan deze pagina, graag onder vermelding van: Bartiméus Sonneheerd.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie hier boven), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 5 februari. 6e Epifanie
Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.

Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: nog niet bekend.

De 1e collecte is voor: Werelddiaconaat Kerk in Aktie Pakistan.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van hun eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen, zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderling begrip toeneemt.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat boven aan deze pagina, graag onder vermelding van: Werelddiaconaat Kerk in Aktie Pakistan.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie hier boven), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland