Diensten Maarland 19 maart t/m 30 april

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 19 maart, 4e van de Veertigdagentijd.

Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: nog niet bekend.
De Riepster cantorij werkt mee aan deze dienst.

De 1e collecte is voor: Stichting de Vrolijkheid. Deze stichting investeert met kunst de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders en stelt hen in staat om aan verschillende vormen van kunst deel te nemen in asielzoekerscentra.

Zij stelt zich ten doel om op structurele basis samen met kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen, dans, theater, muziek en beeldende kunst te maken om zo ruimte te scheppen en te stimuleren dat talenten tot bloei komen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 26 maart, 5e van de Veertigdagentijd.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. F.Volberda uit Groningen.
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Stichting de Vrolijkheid. Zie zondag 19 maart voor informatie over deze stichting

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 2 april: Palmzondag.

Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel, om 9.30 uur, in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger Ds. Marion Hartman.
Organist: niet bekend.

De 1e collecte is voor Stichting Steun je medemens.

Deze stichting is in 2017 opgericht, met als doel het (in natura) ondersteunen van kinderen van ouders die het financieel zwaar hebben, maar net te veel verdienen om ondersteuning van een voedselbank te ontvangen. Zij zorgen voor voedselpakketten, verjaardag pakketten, een leuke pakjesavond en een kerstpakket. Tevens ondersteunen zij hun cliënten iedere maand met gratis kleding, verzorgingsproducten en huisraad. De mensen die in aanmerking komen zijn woonachtig in de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland en (voormalige) gemeente Ten Boer.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Donderdag 6 april, Witte donderdag.

Een dienst om 19.30 uur, in de Mariakerk ’t Zandt.
Voorganger: Ds. Andre van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen.

De collecte is voor: Stichting Steun je medemens. (info: zie zondag 2 april)

De Riepster cantorij werkt mee aan deze dienst.

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag.

Een dienst om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger ds. André van den Bor.
Organist: Paul Biester.

Geen collecte.

De Riepster cantorij werkt mee aan deze dienst.

Zaterdag 8 april: Paaswake.

Een gezamenlijke dienst van Schrift en tafel om 22.00 uur in de Donatuskerk Leermens
Voorganger: Ds. P. Prins.
Organist: Ab Gramsbergen.

Geen collecte.

De Riepster cantorij werkt mee aan deze dienst.

Zondag 9 april, Paaszondag

Een dienst om 10.00 uur Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. Andre van den Bor.
Organist: Niet bekend.

Collecte: Stichting Steun je medemens
(Info: zie 2 april)

De Riepster cantorij werkt mee aan deze dienst.

Zondag 16 april, 2e van Pasen.

Een dienst om 9.30 uur in de Mariakerk ’t Zandt.
Voorganger: Ds. Marion Hartman.
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Stichting Hamelhuys Groningen.

De vrijwilligers van Stichting Hamelhuys bieden kankerpatiënten, ex-kanker-patiënten en hun naasten, een plek waar ruimte is voor psychosociale ondersteuning rondom kanker. Het inloophuis is laagdrempelig. Je kunt er tijdens de openingsuren gewoon binnen lopen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 23 april, 3e van Pasen.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: ds. André van den Bor en ds. Greta Huis.
Organist: Jan Smid

De 1e collecte is voor Unicef.

Unicef is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de VN ziet de organisatie erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. Unicef komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft een opdracht om er voor te zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Unicef is bij rampen en oorlogen vaak snel ter plaatse en probeert er voor te zorgen dat kinderen en hun families kunnen overleven. Ook beoogt Unicef alleenstaande kinderen tegen geweld, misbruik en uitbuiting te beschermen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 30 april, 4e van Pasen.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: niet bekend.

De 1e collecte is voor Artsen zonder grenzen.

AZG is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. De artsen, verpleegkundigen, administratieve en logistieke medewerkers die door AZG worden uitgezonden, zijn vrijwilligers. Zij verlenen niet alleen kortdurende medische noodhulp, maar kiezen er ook voor om chronische conflictgebieden voor een langere tijd te helpen. In sommige landen zijn zij de enige hulporganisatie. Wanneer een medische noodsituatie verholpen is, draagt AZG de verantwoordelijkheid over aan lokale organisaties.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland