Diensten Maarland 19 nov t/m 24 dec

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 19 november, 9e van de herfst.

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: Mevr. C. Lemmens uit Westeremden.
De 1e collecte is voor Kika (kinderen kankervrij).

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Het doel van Kika is om dit percentage te verhogen naar 95%. Kika werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 26 november, Eeuwigheidszondag. Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.De 1e collecte is voor Kerk in actie. Pastoraat: Met het oog op het einde.

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is. Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 3 december, 1e Advent.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Mercy ships.
Mercy ships maakt chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, via de inzet van professionele vrijwilligers en dankzij de betrokkenheid van duizenden mensen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 10 december, 2e Advent.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Schuldhulpmaatje Eemsdelta.
SchuldHulpMaatje Eemsdelta geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid
Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 17 december, 3e Advent.

Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens.
Voorganger: Ds. Marion Hartman.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat.
Kerk in Actie biedt hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 17 december, Kerst in Eenum.

Een gezamenlijke dienst om 16.30 uur in de kerk van Eenum.
Voorganger: Ds. Pier Prins.

Zaterdag 23 december.

Om 19.00 uur kinderkerstfeest (gezamenlijk) in de Petrus en Pauluiskerk.
Voorganger Ds. Greta Huis.

Zondag 24 december, 4e Advent.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger ochtendgebed: Ds. André van den Bor en ochtendgebed commissie.

De 1e collecte is voor Kinderen in de Knel.
Opgroeien met geweld in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 24 december, Kerstnachtdienst

Om 22.00 uur Kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Voorgangers: Kerstnachtdienst Commissie.

Collecte: zie bij de morgendienst.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland