Diensten Maarland 23 juli t/m 10 sept 2023

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 23 juli, 5e van de zomer

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. Pier Prins.
Organist: Jan Smid

De 1e collecte is voor het Zeemanshuis.
In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder genot van een hapje en een drankje onder andere TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is zeven dagen per week open.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 23 juli, Avondgebed

Een Avondgebed om 19.00 uur in de Andreaskerk Westeremden.
Voorgangers: Avondgebed Commissie.
Organist: Henk de Vries.
Collecte: Het Zeemanshuis.

Zondag 30 juli, 6e van de zomer.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 in de Vredekerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor
De 1e collecte is voor: het Zeemanshuis. Zie de info bij 23 juli.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 6 augustus, 7e van de zomer

Een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. Pier Prins
Organist: nog niet bekend

De 1e collecte is voor het gezamenlijke project Schuldhulpmaatje Eemsdelta.
SchuldHulpMaatje Eemsdelta geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid Maa­tje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 13 augustus, 8e van de zomer

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
De 1e collecte is voor giro 555 Aardbevingen Turkije / Syrië.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 20 augustus, 9e van de zomer.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Jan Smid
De 1e collecte is voor: Giro 555 Aardbevingen Turkije/Syrië.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Avondgebed in de Mariakerk in Oosterwijtwerd.

Voorgangers: De Avondgebedcommissie.
Organist: Ab Gramsbergen.
Collecte: giro 555, Aardbevingen Turkije/Syrië.

 

Zondag 27 augustus, 10e van de zomer.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger: ds. Groenendijk
De 1e collecte is voor: Giro 555 Aardbevingen Turkije/Syrië.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 3 september, 11e van de zomer

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: de heer E. Smit.
Organist: Jan Smid

De 1e collecte is voor SOS kinderdorpen.
Vele kinderen wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren zijn, omdat hun ouders en verdere familie niet in staat zijn om goed voor ze te zorgen of de situatie waarin ze leven te onveilig is. In overleg met betreffende overheidsinstanties kijkt SOS kinderdorpen naar een alternatieve vorm van familiegerichte zorg die het beste past bij de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 10 september, 12e van de zomer

Een dienst van Schrift & Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Henk de Vries

De 1e collecte is voor Stichting Timon.
Zij richten zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland