Diensten Maarland 24 dec t/m 11 feb

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 24 december, 4e Advent.

Een gezamenlijke dienst (ochtendgebed om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger ochtendgebed: Ds. André van den Bor.
De 1e collecte is voor Kinderen in de Knel.

Opgroeien met geweld in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 24 december, Kerstnachtdienst

Om 22.00 uur gezamenlijke Kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Collecte: zie bij de morgendienst.

Maandag 25 december, Kerstmorgen.

Een dienst om 10.00 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Collectes: zie 24 december

Zondag 31 december, Zondag na Kerst.

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
De 1e collecte is voor de Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in
ontwikkelingslanden, in samenwerking met ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige projecten steunen zij met geld, advies, expertise en netwerk. Ook versterken ze de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 7 januari, Epifanie.

Een ochtendgebed om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp. Voorgangers: Ochtendgebed-commissie.
De 1e collecte is voor Achter de Regenboog.

Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Zij ondersteunt hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 14 januari, 2e na Epifanie

Een gezamenlijke dienst (Tafelviering) om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger: Ds. Atze Landman

Doel 1e collecte: nog niet bekend.
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 21 januari, 3e na Epifanie.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Pastor Jolanda Tuma.

De 1e collecte is voor Oxfam Novib, een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede verslaan. Ze werken wereldwijd aan structurele oplossingen, waardoor mensen hun eigen toekomst kunnen opbouwen. In 93 landen worden de problemen aangepakt die armoede veroorzaken en in stand houden zoals honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. Samen met lokale partners biedt Oxfam Novib kennis en middelen aan zodat de mensen zelf weer op eigen benen kunnen staan.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 28 januari, 4e na Epifanie.

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland.

Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid (gemeenten), bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen, en waarin vluchtelingen de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. Hun werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 4 februari, 5e na Epifanie.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Werelddiaconaat Bangladesh.

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met overstromingen. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 11 februari, 6e na Epifanie.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie. Noodhulp Griekenland. Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid, stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland