Diensten Maarland 24 mrt t/m 28 april

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 24 maart. Palmzondag

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Noodhulp Oekraïne. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog helpen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Donderdag 28 maart. Witte Donderdag

Een dienst, met tafelviering, om 19.30 in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties die ontheemden en slachtoffers van de oorlog helpen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Vrijdag 29 maart. Goede Vrijdag

Een gezamenlijke dienst om 19.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.

Voorganger: Ds. André van den Bor.

Er is geen collecte.

Zaterdag 30 maart. Stille zaterdag

Een gezamenlijke dienst om 22.00 uur in de Donatuskerk Leermens.

Voorganger: Ds. André van den Bor.

Er is geen collecte.

Zondag 31 maart, 1e van Pasen.

Een dienst om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.

Voorganger: ds. André van den Bor.

Collectes: zie 24 maart.

Zondag 7 april, 2e van Pasen

Een dienst om 9.30 uur in de Mariakerk ’t Zandt.

Voorganger: ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Stichting Bartiméus Sonneheerdt, een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn. Het is de grootste organisatie in Nederland voor dienstverlening aan visueel gehandicapten.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 14 april, 3e van Pasen

Een gezamenlijke dienst om 9.30 in de Vredekerk.

Voorganger: Ds. Kees Groenendijk.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie: Rwanda. Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Door Kerk in actie worden deze jongeren praktische trainingen aangeboden die hun kansen op werk vergroten.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 21 april, 4e van Pasen

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.

Voorganger: Ds. Pier Prins.

De 1e collecte is voor Mensenkinderen, een stichting die oog heeft voor de noden van de individuele mensen, die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 28 april, 5e van Pasen

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.

Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Hospice de Schutse.

Hospice de Schutse in Appingedam biedt een liefdevol thuis voor ernstige zieke mensen in hun laatste levensfase. Tijdelijk verblijf in het hospice is ook mogelijk. Bijvoorbeeld als de belangrijkste mantelzorger ziek is of even een momentje voor zichzelf nodig heeft.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland