Diensten Maarland 28 april t/m 9 juni

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 28 april, 5e van Pasen

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Muzikale medewerking: Riepster Cantorij

De 1e collecte is voor Hospice de Schutse in Appingedam, dat een liefdevol thuis biedt voor ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. Tijdelijk verblijf in het hospice is ook mogelijk. Bijvoorbeeld als de belangrijkste  mantelzorger ziek is of even een momentje voor zichzelf nodig heeft.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 5 mei, 6e van Pasen

Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog helpen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Donderdag 9 mei, Hemelvaart

Een gezamenlijke dienst in de Andreaskerk Eenum.
Voorganger Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor Voedselbank Eemsdelta.
Stichting Voedselbank Eemsdelta is een vrijwilligersorganisatie die afhankelijk is van giften en donaties. Zij geeft wekelijks voedselpakketten aan mensen die tijdelijk in financiële problemen zijn gekomen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 12 mei, 7e van Pasen

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Mariakerk ’t Zandt.
Voorganger: M. van Vliet.

De 1e collecte is voor het Lilianefonds.
De doelstelling van het Lillianefonds is: Een wereld die openstaat voor iedereen en waarin kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

Zondag 19 mei, Pinksteren

Een gezamenlijke dienst (Clusterdienst)
om 10.00 uur in de Vredekerk Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De doelen van de collectes zijn nog niet bekend.

Zondag 26 mei, Trinitatis

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk Loppersum.
Voorganger kerkelijk werker Casper Smits.

De 1e collecte is voor Het Rode Kruis.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 26 mei, Trinitatis

Een Avondgebed om 19.00 uur in de Pancratiuskerk Godlinze.
Voorgangers: Avondgebed-commissie.

Collecte: zie bij de morgendienst.

Zondag 2 juni, 1e na Trinitatis

Een dienst om 9.30 uur in de Mariakerk ’t  Zandt.
Voorganger Ds. Marion Hartman

De 1e collecte is voor het Zeemanshuis.
In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder genot van een hapje en een drankje onder andere TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het  Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is 7 dagen per week open.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 9 juni, 2e na Trinitatis

Een gezamenlijke dienst om 9.30 in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. Itse de Boer.

De 1e collecte is voor de Voedselbank Eemsdelta.. Zie donderdag 9 mei.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland