Diensten Maarland 30 april t/m 11 juni

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 30 april, 4e van Pasen.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: niet bekend.

De 1e collecte is voor Artsen zonder grenzen.
AZG is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. De artsen, verpleegkundigen, administratieve en logistieke medewerkers die door AZG worden uitgezonden, zijn vrijwilligers. Zij verlenen niet alleen kortdurende medische noodhulp, maar kiezen er ook voor om chronische conflictgebieden voor een langere tijd te helpen. In sommige landen zijn zij de enige hulporganisatie. Wanneer een medische noodsituatie verholpen is, draagt AZG de verantwoordelijkheid over aan lokale organisaties.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 7 mei, 5e van Pasen.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus &Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor
Organist: Jan Smid.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie: Noodhulp voor Oekraïne.
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Medewerking wordt verleend door de Riepster Cantorij.

Zondag 14 mei, 6e van Pasen.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Voorganger: ds. Alblas
Organist: niet bekend

De 1e collecte is voor: Project Schuldhulpmaatje Eemsdelta. Dit project geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid
Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Donderdag 18 mei, Hemelvaart.

Een gezamenlijke dienst in de kerk van Eenum.
Voorganger: ds. Pier Prins.
Organist: Anjo de Haan.

De 1e collecte is voor: Open Hof Groningen.
De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

Zondag 21 mei, 7e van Pasen.

Een dienst van Schrift en Tafel, om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk. In deze dienst zullen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en er wordt afscheid genomen van aftredende ambtsdragers.

Voorganger: Ds. André van den Bor
Organist: Ab Gramsbergen

De 1e collecte is voor: Kerk in Actie:
Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk – zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past.

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 21 mei, 7e van Pasen.

Een Avondgebed om 19.00 uur in de Donatuskerk van Leermens.

Voorgangers: Avondgebed commissie.
Organist: Jan Smid.

Collecte: zie bij de morgendienst van 21 mei.

Zondag 28 mei, Pinksteren.

Een gezamenlijke Clusterdienst om 10.00 uur in de Vredekerk, georganiseerd door de Pinksterdienst-clustercommissie.

Voorgangers: Ds. Gerard Knol en ds. André van den Bor.

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, met name het project Bijbels in Egypte: competitie stimuleert bijbellezen.

De tweede collecte is voor Stichting Steun je Medemens in Loppersum. Mensen die net niet in aanmerking komen voor steun van de Voedselbank krijgen hulp van deze stichting.

Zondag 4 juni, Trinitatis.

Een dienst om 9.30 uur, die wordt gehouden in de Andreaskerk in Westeremden, wegens het festival Terug naar het begin’.

Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Jan Smid.

De 1e collecte is voor: Wensambulance Noord.
De wensambulance wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om een belangrijke wens te realiseren. Begeleidend ambulancevervoer helpt hen zo’n wens te vervullen. Op deze manier wordt hen een speciale dag bezorgd.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 11 juni, 1e na Trinitatis.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.

Voorganger: de heer E. Smit
De 1e collecte is voor Schuldhulpmaatje Eemsdelta.
Zie info bij zondag 14 mei.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland