Diensten Maarland 5 feb. t/m 19 mrt. 2023

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl

De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 5 februari, 6e Epifanie

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: nog niet bekend.

De 1e collecte is voor: Werelddiaconaat Kerk in Aktie Pakistan.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van hun eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen, zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderling begrip toeneemt.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 12 februari, 7e Epifanie.

Een gezamenlijke Valentijnsdienst om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.
Voorganger: Ds. Greta Huis.
Organist: Ab Gramsbergen.
Pianist: Willem Jan Stuut.

De 1e collecte is voor: Schuldhulpmaatje Eemsdelta. In december 2021 is SchuldHulpMaatje Eemsdelta opgericht op initiatief van verschillende kerken in onze regio. Ook vanuit Maarland en de Vredekerk doen we actief mee aan het verder opzetten van SchuldHulpMaatje Eemsdelta. SchuldHulpMaatje geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 19 februari, 8e Epifanie.

Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp, met medewerking van de cantorij.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Bouko Tichelaar

De 1e collecte is voor: Inlia.

Stichting Inlia is een netwerkorganisatie, ontstaan uit betrokkenheid van lokale kerken bij het lot van asielzoekers in nood. INLIA voorziet, samen met vrijwilligers uit honderden kerken en maatschappelijke organisaties, dakloze vreemdelingen van hulp. De gevolgen van het asielbeleid in Nederland zijn voor bepaalde groepen asielzoekers schrijnend. Vooral voor asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij komen op straat te staan zonder enige vorm van overheidssteun. Stichting INLIA biedt hulp aan asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Woensdag 22 februari, Aswoensdag.

Een dienst om 19.30 uur in de Mariakerk in Oosterwijtwerd, met medewerking van de cantorij.
Voorganger: Pastor Marika Meijer.
Organist: Ab Gramsbergen

De collecte is voor: hulp aan Oekraïne.

Zondag 26 februari, 1e van de Veertigdagentijd.

Een Morgengebed om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens.
Voorgangers: Tineke Zijlstra en André Dallinga van de morgengebedcommissie.
Organist: Jan Smid

De 1e collecte is voor: hulp aan Oekraïne.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 5 maart, 2e van de Veertigdagentijd.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.

Organist: Ab Gramsbergen

De 1e collecte is voor: hulp aan Oekraïne.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 12 maart, 3e van de Veertigdagentijd.

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: niet bekend.

De 1e collecte is voor: Schuldhulpmaatje Eemsdelta. Zie 12 februari.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 19 maart, 4e van de Veertigdagentijd.

Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp, met medewerking van de cantorij.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: nog niet bekend

De 1e collecte is voor: Stichting de Vrolijkheid. Deze stichting investeert met kunst de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders en stelt hen in staat om aan verschillende vormen van kunst deel te nemen in asielzoekerscentra.

Zij stelt zich ten doel om op structurele basis samen met kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen, dans, theater, muziek en beeldende kunst te maken om zo ruimte te scheppen en te stimuleren dat talenten tot bloei komen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 19 maart: Taizéviering

Om 19.00 uur in de Mariakerk in Oosterwijtwerd.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland