Diensten Maarland 9 juni t/m 21 juli

Algemeen

De diensten in Zeerijp, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zijn online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl
De gezamenlijke diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 9 juni, 2e na Trinitatis

Een gezamenlijke dienst om 9.30 in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Voorganger: Ds. Itse de Boer.

De 1e collecte is voor de Voedselbank Eemsdelta.
Stichting Voedselbank Eemsdelta is een vrijwilligersorganisatie die afhankelijk is van giften en donaties. Zij geven wekelijks voedselpakketten aan mensen die tijdelijk in financiële problemen zijn gekomen.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 16 juni, 3e na Trinitatis

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk, Loppersum.

Voorganger: ds. Pier Prins.

De 1e collecte is voor het Ronald Mc Donaldhuis Groningen.

Als een kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt en ouders niet in de buurt wonen mogen zij in het Ronald McDonaldhuis logeren. De ouders kunnen, indien nodig, binnen een paar minuten bij hun kind zijn. Broers en zussen van de zieke kinderen mogen ook blijven logeren in het huis. De familie kan koken, eten, slapen en TV- kijken, net als thuis.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 23 juni, 1e van de zomer

Een dienst met tafelviering om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.

Voorganger: ds. Tjalling Huisman.

De 1e collecte is voor Werelddiaconaat Libanon.
Training in thuiszorg biedt werk en hoop.
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen.

Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 30 juni, 2e van de zomer

Een gezamenlijke dienst, met bevestiging en afscheid van ambtsdragers, om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.

Voorganger: ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor SOS Kinderdorpen. Wereldwijd groeien vele kinderen niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren zijn, omdat hun ouders en verdere familie niet in staat zijn om goed voor ze te zorgen of de situatie waarin ze leven te onveilig is. In overleg met betreffende overheidsinstanties kijkt SOS kinderdorpen naar een alternatieve vorm van familiegerichte zorg die het beste past bij de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 30 juni, 2e van de zomer

Een dienst om 19.00 uur in de Pancratiuskerk Godlinze.

Voorganger: ds. André van den Bor.

Collecte: zie bij de morgendienst.

Zondag 7 juli, 3e van de zomer

Een dienst om 9.30 uur in de Mariakerk, ’t Zandt.

Voorganger: ds. Pier Prins.

De 1e collecte is voor Gevangenenzorg Groningen/Drenthe. Het doel van gevangenenzorg is het ondersteunen van gevangenen en hun familie tijdens het verblijf in de gevangenis en de periode daarna. Dit gebeurt door vrijwilligers die gevangenen en hun familieleden bezoeken, een luisterend oor bieden en meedenken over huisvesting, schulden en re-integratie.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 14 juli, 4e van de zomer

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk, Loppersum.

Voorganger: pastor Guus Doorn.

De 1e collecte is voor Humanitas Eemsdelta.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. Deze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Hun hulp is gratis en altijd in de buurt. Ze zijn er voor iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

Zondag 21 juli, 5e van de zomer

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.

Voorganger: ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor ondersteuning van de slachtoffers van de aardbeving van 2023 in Turkije en Syrië.

Hulp is nog altijd dringend nodig.

De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland