Diensten Maarland 9 okt t/m 13 nov 2022

Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 9 oktober, 3e van de herfst

En gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Jan Smid.

De 1e collecte is voor de Open Hof Groningen. De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Open Hof Groningen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 16 oktober, 4e van de herfst

Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl. .
Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Dennis Wubs.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie. Wereldvoedseldag, Indonesië.
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Hierdoor raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie bovenaan deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 23 oktober, 5e van de herfst

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: Ds. Inte de Groot.
Organist: Anjo de Haan.

De 1e collecte is voor Unicef.
Unicef is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de VN ziet de organisatie erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. Unicef komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft een opdracht om er voor te zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Unicef is bij rampen en oorlogen vaak snel ter plaatse en probeert er voor te zorgen dat kinderen en hun families kunnen overleven. Ook beoogt Unicef alleenstaande kinderen tegen geweld, misbruik en uitbuiting te beschermen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 30 oktober, 6e van de herfst

Morgengebed om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl. .
Voorgangers: Morgengebedcommissie.
Organist Bouko Tichelaar

De 1e collecte is voor Voedselbank Het Hoge Land.
Missie: Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan door hen daadwerkelijk te helpen en hen te laten merken dat zij niet worden vergeten.
Doelstelling: Het (tijdelijk) bieden van voedselhulp in geval van (verborgen) armoede.
Het (tijdelijk) bieden van voedselhulp aan mensen met een minimaal inkomen, zodat hun situatie verbetert.
Het tegengaan van voedselverspilling.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 6 november, 1e van de voleinding

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online te luisteren via: www.kerkomroep.nl. En live te volgen via youtube

Voorganger: nog niet bekend
Organist: niet bekend

De 1e collecte is voor Legers des Heils.
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Onvoorwaardelijk. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Daarom werkt het Leger des Heils aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 13 november, 2e van de voleinding

Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Stichting Leergeld Delfzijl en omstreken.
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders/verzorgers kunnen bij hen een aanvraag doen voor hun kinderen, voor bijvoorbeeld zwemles, schoolreisje enz.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland