Diensten Vredekerk 13 nov t/m 18 dec 2022

13 november
Voorganger: ds. Landman
Organist: Tjerk
1e collecte: kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

20 november
Voorganger: ds. Ferwerda, Assen
Laatste zondag Kerkelijk jaar
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (KIA: Samen gedenken)
2e collecte: Pastoraat

27 november
1e Advent
Voorganger: ds. K. Pieterman
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

4 december
2e Advent
Voorganger: ds. H.J. Meijer, Roden
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

11 december
3e Advent
Gezamenlijke dienst
Voorganger: ds. van den Bor
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Open Hof)
2e collecte: Kerk

Inzameling houdbare producten voedselbank.

18 december
4e Advent
Voorganger: da. I. Verburg, Oldehove
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

18 december 16.30 uur
Gezamenlijke kerstviering
Eenum
Voorganger: ds. van den Bor
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland