Diensten Vredekerk 15 okt t/m 3 dec 2023

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Tenzij anders vermeld zijn de diensten om 9.30 uur in de Vredekerk.

Zondag 15 oktober (4e van de herfst)

Voorganger: ds. Fortuin
Organist: John Veldman

1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

‘s Avonds is er om 19.00 uur in de Mariakerk van Oosterwijtwerd een Taizéviering die is voorbereid door leden van de GOG (Groep voor Ontmoeting en Gesprek). Muzikale medewerking is er van Willem Jan Stuut (piano), Eva van der Woude (dwarsfluit) en leden van de Riepster Cantorij o.l.v. Henk de Vries.

Zondag 22 oktober (5e van de herfst)

Voorganger: mevr. Meihuizen
Organist: Theo Uil

1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Indonesië)
2e collecte: Kerk

Zondag 29 oktober (6e van de herfst)

Voorganger: ds. Prins
|Organist: Tjerk de Vries

1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Rwanda)
2e collecte: Kerk

Zondag 5 november (Dankdag)

Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk te Zeerijp.

Voorganger: ds. Van den Bor
1e collecte: Diaconie (Leger des Heils)
2e collecte: Kerk

Zondag 12 november (1e van de voleinding)

Gezamenlijke dienst
Voorganger: ds. Van den Bor
Organist: Ab Gramsbergen

Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool en oppas voor de allerkleinsten.

1e collecte: Diaconie (Schuldhulpmaatje)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 19 november (2e van de voleinding)

Voorganger: ds. Prins
Pianist: Willem Jan Stuut

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

Zondag 26 november (Eeuwigheidszondag)

Voorganger: ds. Landman
Organist: Brenda Baron

1e collecte: Kerk
2e collecte: Pastoraat

Zondag 3 december (1e Advent)

Voorganger: pastor M. Meijer
Organist: Arie van Ballegooijen

1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: ‘Met het oog op het einde’)
2e collecte: Kerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland