Diensten Vredekerk 18 dec. t/m 5 feb 2023

De diensten vanuit de Vredekerk zijn Online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Zondag 18 december: Vierde Advent
Voorganger: da. I. Verburg, Oldehove
Pianist: Joke Scholten.
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 18 december: Kerst in Eenum
Een gezamenlijke dienst om 16.30 uur in de kerk van Eenum. Medewerking wordt verleend door gelegenheidskoor ‘Ainum Vocalis’ olv Harm op ’t Holt, Bouke vd Ploeg op het orgel en Piet Meerman op trompet. Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten.

Voorganger: ds. André van den Bor

Vrijdag 23 december: Kinderkerst
Gezamenlijk Kinderkerstfeest om 19.00 uur in de Vredekerk.

Collecte: Stichting de Vrolijkheid.

Zondag 18 december: Vierde Advent
Voorganger: da. I. Verburg, Oldehove

Pianist: Joke Scholten.

1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 18 december: Kerst in Eenum
Een gezamenlijke dienst om 16.30 uur in de kerk van Eenum. Medewerking wordt verleend door gelegenheidskoor ‘Ainum Vocalis’ olv Harm op ’t Holt, Bouke vd Ploeg op het orgel en Piet Meerman op trompet. Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten.

Voorganger: ds. André van den Bor

Vrijdag 23 december: Kinderkerst
Gezamenlijk Kinderkerstfeest om 19.00 uur in de Vredekerk.

Collecte: Stichting de Vrolijkheid.

Zaterdag 24 december: Kerstnachtdienst
Om 22.00 uur in de Petrus en Pauluskerk.

Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Kinderen in de Knel.
2e collecte: Kerk

Zondag 25 december: Kerstmorgen
Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Pier Prins.
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Kinderen in de Knel.
2e collecte: Commissie erediensten.

Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

Zaterdag 31 december: Oudjaar
Een gezamenlijke dienst om 19.30 uur.

Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Wilde Ganzen.
2e collecte: Kerk

1 januari
Voorganger: da. Hartman, Leermens
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

8 januari
Gezamenlijke dienst.

Voorganger: ds. Landman, Grijpskerk
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie Schuldhulpmaatje Eemsdelta.
2e collecte: Kerk

Er is kindernevendienst, en u kunt ook weer houdbare producten meenemen voor de voedselbank Eemsdelta.

15 januari
Voorganger: mevr. Meihuizen, Kantens
Organist: Arie van Ballegooijen

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

22 januari
Voorganger: da. van Veen, Sappemeer
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

29 januari
Voorganger: ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Stichting Help Afrika)
2e collecte: Kerk (Jongerenpastoraat PKN)

5 februari
Voorganger: ds. Praamsma, Sappemeer
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Pakistan ‘Vaktraining voor jongeren’)
2e collecte: kerk

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland