Diensten Vredekerk 19 maart t/m 30 april

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Zondag 19 maart, 4e van de Veertigdagentijd

Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Marion Hartman
Organist: Tjerk de Vries

1e collecte: Diaconie (Stichting de Vrolijkheid)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 26 maart, 5e van de Veertigdagentijd

Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Atze Landman
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Stichting de Vrolijkheid)
2e collecte: Kerk

Zondag 2 april: Palmzondag

Gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk te Zeerijp.
Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Marion Hartman
Organist: n.n.b.
Kindernevendienst: Jolanda

1e collecte: Diaconie (Stichting Steun Je Medemens)
2e collecte: Kerk

Donderdag 6 april, Witte donderdag

Aanvang  19:30 uur
Voorganger: mevr. Meihuizen
Organist: Arie van Ballegooijen

1e collecte: Diaconie (Stichting Steun je medemens.)
2e collecte: Kerk

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

Aanvang  19:30 uur
Voorganger: mevr. Meihuizen
Organist: Bouke van der Ploeg

Geen collecte

Zaterdag 8 april: Paaswake

Een gezamenlijke dienst van Schrift en tafel om 22.00 uur in de Donatuskerk Leermens
Voorganger: Ds. P. Prins
Organist: Ab Gramsbergen

Geen collecte

Zondag 9 april, Paaszondag

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Fortuin
Muziek: Loppersums Harmonie
Kindernevendienst: Hanneke

1e collecte: Diaconie (Stichting Steun je medemens.)
2e collecte: Commissie Erediensten

Zondag 16 april, 2e van Pasen

Aanvang 10.00 uur.
Cabaretdienst met Ruurd Walinga.
Klik hier voor meer informatie.
Pianist: Willem Jan Stuut

1e collecte: Kerk
2e collecte: Commissie Erediensten

Zondag 23 april, 3e van Pasen

Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Meijer
Pianist: Joke Scholten

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

Zondag 30 april, 4e van Pasen

Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Praamsma
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Stichting Leergeld)
2e collecte: Kerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland