Diensten Vredekerk 19 nov t/m 24 dec

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Tenzij anders vermeld zijn de diensten om 9.30 uur in de Vredekerk.

zondag 19 november, 2e van de voleinding

Voorganger: ds. Prins
Organist: Willem Jan Stuut

zondag 26 november, Eeuwigheidszondag

Voorganger: ds. Prins
Organist: Brenda Baron

zondag 3 december, 1e Advent

Voorganger: pastor M. Meijer
Organist: Arie van Ballegooijen

De 1ste collecte is bestemd voor de diaconie t.b.v. Kerk in Actie met als thema “Met het oog op het einde”.


De 2de collecte is bestemd voor de Kerk.
Tijdens de koffie OpenHof (zie QR code).

zondag 10 december, 2e Advent

Gezamenlijke dienst
9.30 uur Petrus en Pauluskerk
Voorganger: ds. van den Bor
De 1ste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje.
De 2de collecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.

zondag 17 december, 3e Advent

Voorganger: ds. Prins
Organist: Theo Uil

De 1ste collecte is bestemd voor de Kerk 
De 2de collecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.
Bij de koffie: OpenHof. (zie QR code)

zondag 17 december, Kerst in Eenum

Gezamenlijke dienst
16.30 uur Eenum
Commissie
Open Deur collecte.

zaterdag 23 december, Kinderkerstfeest

Gezamenlijke dienst
19.00 uur Petrus en Pauluskerk
Voorganger: da. G. Huis

Zondag 24 december, 4e advent

Ochtendgebed
09:30 uur Vredekerk
Organisatie: cantorij

zondag 24 december, 4e Advent

Kerstnachtdienst
22.00 uur Petrus en Pauluskerk
Voorganger: ds. van den Bor
1ste collecte: Kinderen In De Knel.
2de collecte: Kerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland