Diensten Vredekerk 23 juli t/m 10 sept 2023

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

23 juli, 5e van de zomer

Gezamenlijke dienst
Voorganger: ds. Prins
Organist: Jan Smid
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

30 juli, 6e van de zomer

Gezamenlijke dienst
Voorganger: ds. Van den Bor
Organist: nog niet bekend
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

6 augustus, 7e van de zomer

Gezamenlijke dienst
Voorganger: ds. Prins
Organist: Zeerijp
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

13 augustus, 8e van de zomer

Gezamenlijke dienst
Voorganger: ds. Van den Bor
Organist: Annejet Dijkman
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onderhoud gebouwen

20 augustus, 9e van de zomer

Gezamenlijke dienst
Voorganger: ds. Van den Bor
Organist: Jan Smid
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

27 augustus, 10e van de zomer

Gezamenlijke dienst
Voorganger: da. Groenendijk Meindersma
Organist: Arie van Ballegooijen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

3 september, 11e van de zomer

Voorganger: pastor G. Doorn
Organist: Annejet Dijkman
1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Israël werelddiaconaat)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

10 september, 12e van de zomer

Voorganger: dhr. Perdok
Pianist: Joke Scholten
1e collecte: Kerk
2e collecte: Jong pastoraat PKN

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland