Diensten Vredekerk 28 mrt / 2 mei

Op Witte Donderdag 1 april a.s.om 19.30 uur in de Vredekerk hopen we weer voor het eerst het Heilig Avondmaal te vieren. We kijken er allemaal naar uit! Er mogen echter maar 30 mensen de diensten bijwonen. Dat is jammer, maar we hopen dat het spoedig weer met de hele gemeente mag/kan! We zijn wel aan een paar regels gebonden: natuurlijk zolang u loopt hebt u een mondkapje voor en u houdt 1 ½ meter afstand bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk. Bij binnenkomst van de kerkzaal krijgt u een schaaltje met brood en beker mee naar uw zitplaats. U kunt het gebruiken als ds. Roepers dat aangeeft. Voor de mensen thuis: Als u mee wilt doen, kunt u thuis klaarzetten een stukje brood en sap/wijn en ook nuttigen als ds. Roepers dat aangeeft. Zo hopen wij toch weer een beetje de gewone avondmaalsdienst te kunnen beleven in de hoop dat het spoedig weer helemaal normaal wordt.

Op Goede Vrijdag mogen er ook weer 30 mensen komen buiten de mensen die een taak hebben. Ook dan gelden de strikte regels van afstand en mondkapje. Ook deze dienst begint om 19.30 uur, zo ook de dienst van de Paaswake op zaterdagavond. Niet zoals we gewoon zijn om 22.00 uur maar om 19.30 uur en dan in de Petrus en Pauluskerk vanwege de avondklok. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of de avondklok gehandhaafd blijft.

In alle diensten gaat ds. Marco Roepers voor.

U moet zich wel aanmelden als u een dienst wilt bijwonen. Dat  kan tussen maandag en woensdag bij Ad en Riet Bakker tel 571775, mailadres (voorkeur) adenrietbakker@ziggo.nl. Zet u er dan wel duidelijk bij voor welke dienst u zich aanmeldt.

Na Pasen zal dit zo blijven en: Wie het eerst komt, die het eerst maalt! 30 is 30 en meer mag echt niet!

Zondag 28 maart  
Gezamenlijke dienst Jacobuskerk   
Predikant  ds. Roepers
Organist  Henk de Vries
Collecten  1e Diaconie- Rohingya vluchtelingen
        2e Kerk
   
Witte donderdag 1 april  
Predikant  ds. Roepers
Organist  Bouke van der Ploeg
Collecten  1e Diaconie – werelddiaconaat Zuid-Afrika
               2e Kerk
   
Goede Vrijdag 2 april  
Predikant  ds. Roepers
Organist  Bouke van der Ploeg
Geen collecten  
   
Stille zaterdag, 3 april  
Paaswake, gezamenlijke dienst, P & P kerk Loppersum  
Predikant  ds. Roepers
Organist  Ab Gramsbergen
Geen collecten  
               
Zondag 4 april, Pasen  
Predikant  ds. Roepers
m.m.v. Loppersum’s Harmonie  
Collecten  1e Diaconie- werelddiaconaat Zuid-Afrika
         2e Kerk
   
Zondag 11 april  
Predikant  ds. Toorntra
Organist  Gerard Hiemstra
Collecten  1e Kerk 
                 2e Onderhoud Gebouwen
   
      
Zondag 18 april  
Predikant  ds. Roepers
Organist  Arie van Ballegooijen
Collecten  1e Kerk 
        2e Diaconie
   
Zondag 25 april  
Predikant  ds. Roepers
Organist  Bouke van der Ploeg
Collecten  1e Diaconie- kerk in actie vreugde in asielzoekerscentra
        2e Kerk
   
Zondag 2 mei  
Predikant  ds. Pol
Organist  Bouke van der Ploeg
Collecten  1e Kerk
        2e Onderhoud Gebouwen

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland